Vastuvõtt

Vastuvõtt Tallinna õpperühma


Tallinna õpperühma võetakse vastu primaarse kuulmispuudega õppijaid.

Kuidas saada Viljandi Gümnaasiumi õpilaseks ehk sisseastumisest (2020/2021 õppeaasta)

 

Registreerimine vestlusele

Registreeri end Viljandi Gümnaasiumi sisseastumisvestlusele kuni 31. maini 2020.

 

Sisseastumisvestlus

Kõik sisseastumise soovi esitanud õpilased läbivad sisseastumisvestluse. Sisseastumisvestlus toimub videokohtumise vahendusel. Kuulmispuudega õpilaste õpperühma sisseastujal on õigus vestluse ajal kasutada koolipoolset viipekeeletõlki.

Sisseastumisvestlusel vesteldakse õpilasega tema õpimotivatsioonist, õpioskusest, eesmärkidest, huvialadest, senistest saavutustest ja kogemustest. Sisseastumisvestlust hinnatakse, vestluse positiivne tulemus on kooli õppima asumise eelduseks.

 

Dokumentide esitamine

Dokumentide esitamine toimub põhikooli lõpetamise järel. Täpne kuupäev lepitakse sisseastujaga kokku sisseastumisvestlusel.

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid on:

1. avaldus;

2. tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist (antakse esitamise päeval otse kooliõele);

3. põhihariduse omandamist tõendavad dokumendid (põhikooli lõputunnistuse kinnitatud ärakiri koos hinnetelehega);

4. IX klassi klassitunnistuse ärakiri;

5. sisseastuja isikut tõendav dokument (isiku tuvastamiseks).

Kooli vastu võetud õpilasi teavitatakse sisseastumise infosüsteemi kaudu hiljemalt 19. juunil 2020.

 

Riigigümnaasiumide õpilastele ette nähtud toetused

Riigigümnaasiumis õppivale õpilasele on ette nähtud kompensatsioon sõidu-, toitlustus- ja majutuskulude osas.

1. Sõidukulude kompenseerimine

Sõidukulu kompenseeritakse Viljandi Gümnaasiumi õpilastele, kelle alaline elukoht ei ole õpingute toimumise kohas (Tallinna õpperühma puhul Tallinna linn). Vaata täpsemalt: sõidukulude hüvitamise kord.

2. Koolitoidu hüvitis

Koolitoidu hüvitis Viljandi Gümnaasiumis on 1.30 eurot ühe koolipäeva kohta, mis katab koolilõuna maksumuse.

3. Elamispinna üürimisega kaasnevate kulude kompenseerimine

Kui õpilane üürib elamispinda või ühiselamukohta ning tema elukoht ei võimalda liikuda, kompenseeritakse vastavatest kuludest kuludokumentide alusel 50 eurot ühes kuus. Vaata täpsemalt tingimusi: majutuskulude hüvitamise kord.

 

Kohtumiseni!

 

Tallinna õpperühma võetakse vastu primaarse kuulmispuudega õppijaid.

Kuidas saada Viljandi Gümnaasiumi õpilaseks ehk sisseastumisest (2020/2021 õppeaasta)

 

Registreerimine vestlusele

Registreeri end Viljandi Gümnaasiumi sisseastumisvestlusele kuni 31. maini 2020.

 

Sisseastumisvestlus

Kõik sisseastumise soovi esitanud õpilased läbivad sisseastumisvestluse. Sisseastumisvestlus toimub videokohtumise vahendusel. Kuulmispuudega õpilaste õpperühma sisseastujal on õigus vestluse ajal kasutada koolipoolset viipekeeletõlki.

Sisseastumisvestlusel vesteldakse õpilasega tema õpimotivatsioonist, õpioskusest, eesmärkidest, huvialadest, senistest saavutustest ja kogemustest. Sisseastumisvestlust hinnatakse, vestluse positiivne tulemus on kooli õppima asumise eelduseks.

 

Dokumentide esitamine

Dokumentide esitamine toimub põhikooli lõpetamise järel. Täpne kuupäev lepitakse sisseastujaga kokku sisseastumisvestlusel.

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid on:

1. avaldus;

2. tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist (antakse esitamise päeval otse kooliõele);

3. põhihariduse omandamist tõendavad dokumendid (põhikooli lõputunnistuse kinnitatud ärakiri koos hinnetelehega);

4. IX klassi klassitunnistuse ärakiri;

5. sisseastuja isikut tõendav dokument (isiku tuvastamiseks).

Kooli vastu võetud õpilasi teavitatakse sisseastumise infosüsteemi kaudu hiljemalt 19. juunil 2020.

 

Riigigümnaasiumide õpilastele ette nähtud toetused

Riigigümnaasiumis õppivale õpilasele on ette nähtud kompensatsioon sõidu-, toitlustus- ja majutuskulude osas.

1. Sõidukulude kompenseerimine

Sõidukulu kompenseeritakse Viljandi Gümnaasiumi õpilastele, kelle alaline elukoht ei ole õpingute toimumise kohas (Tallinna õpperühma puhul Tallinna linn). Vaata täpsemalt: sõidukulude hüvitamise kord.

2. Koolitoidu hüvitis

Koolitoidu hüvitis Viljandi Gümnaasiumis on 1.30 eurot ühe koolipäeva kohta, mis katab koolilõuna maksumuse.

3. Elamispinna üürimisega kaasnevate kulude kompenseerimine

Kui õpilane üürib elamispinda või ühiselamukohta ning tema elukoht ei võimalda liikuda, kompenseeritakse vastavatest kuludest kuludokumentide alusel 50 eurot ühes kuus. Vaata täpsemalt tingimusi: majutuskulude hüvitamise kord.

 

Kohtumiseni!