Õppetöö

Õppenõukogu tööplaan

Viljandi Gümnaasiumi õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” ning Viljandi Gümnaasiumi põhimäärusest (§12).

Õppenõukogu tegevuskava 2017/2018 õppeaastal

Õppenõukogu koosolekud toimuvad järgmiselt:

  1. 13. november 2017 (I õppeperiood)
  2. 22. jaanuar 2018 (II õppeperiood)
  3. 19. märts (III õppeperiood)
  4. 16. mai (IV õppeperiood)
  5. 15. juuni (V õppeperiood)
  6. 18. juuni (III aasta õpilaste lõpetamine)
  7. 30. august (õppeaasta lõpetamine)