Õppetöö

Õppenõukogu tööplaan

Viljandi Gümnaasiumi õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” ning Viljandi Gümnaasiumi põhimäärusest (§12).

Õppenõukogu tegevuskava 2018/2019 õppeaastal

Õppenõukogu koosolekud toimuvad järgmiselt:

  1. 12. november 2018 (I õppeperiood)
  2. 21. jaanuar 2019 (II õppeperiood)
  3. 18. märts 2019 (III õppeperiood)
  4. 14. mai 2019 (IV õppeperiood)
  5. 14. juuni 2019 (V õppeperiood)
  6. 19. juuni 2019 (III aasta õpilaste lõpetamine)
  7. 30. august 2019 (õppeaasta lõpetamine)