Tervisekabinet

Viljandi Gümnaasiumi Nova õppehoones ruumis N231 teenindab õpilasi kooliõde Kassandra Teder

Tervisekabinet on avatud:

E 8:00 - 15:00

T 8:00 - 15:00

K 8:00 - 15:00 

N  8:00 - 15:00

R 8:00 - 15:00 (üle nädala)

Helistada saab telefonil 43 60 312.

E-post: eesnimi.perekonnanimi[@]vilgym.edu.ee (Kassandra Teder)

Koolis on olemas ainult kooliõde (med. õde).

 •  Kooliõe peamised töövaldkonnad on tervise järelevalve, haiguste ennetamine (vaktsineerimine vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale), tervise ja heaolu edendamine ning vajadusel esmaabi osutamine. 
 • Seoses Covid-19 levikuga on kooliõe ülesanne koordineerida tegevused nakkuskolde esinemisel ja kaardistada lähikontaktsed. Sellega seoses ootame alla 18-aastaste laste vanematelt nõusolekut/keeldumist lapse vaktsineerimiseks või Covid-19 testimiseks. 18-aastased ja vanemad õpilased võivad selleks nõusoleku/keeldumise anda ise.
 • Kui laps on haigestunud koolis või on juhtunud trauma, on õe ülesandeks temale esmase abi andmine. Kooliõde saab määrata kindlaks terviseseisundi ohtlikkuse ning anda haigustunnustest lähtuvat esmaabi. Vajaduse korral kutsutakse kiirabi või viiakse laps haiglasse. Lapse haigestumise korral teavitatakse ka lapsevanemaid.
 • Palume lapsevanematel Stuudiumis üle kontrollida oma kontaktandmed (telefoni number), et vajadusel saaks teatada õpilase haigestumisest. Rühmajuhendaja käes olevaid telefoninumbreid ei pruugi kooliõde kiiresti leida.
 • Kodus haigestunud last palume mitte kooli saata. Kooliõde ei määra uuringuid või ravi.
 • Haigestumise korral tuleb pöörduda perearsti poole. Väljaspool perearsti tööaega saab ööpäevaringselt esmast meditsiinilist nõu ka telefonilt 1220 (perearsti nõuandeliin). Erakorralise abi vajadusel helistada telefonil 112 või pöörduda SA Viljandi Haigla erakorralise meditsiini osakonda (EMO).
 • Kui lapsel on mõni allergia või krooniline haigus, kus lapse terviseseisund võib ootamatult halveneda (näiteks diabeet, astma, epilepsia või südamehaigused) tuleks sellest esimesel võimaluse kooliõele teatada. Sellisel juhul saab erakorralises situatsioonis kooliõde koheselt vajalikku abi osutada.
 • Lapse tervisega seonduv dokumenteeritakse õpilase terviskaarti ning tervisekontrolliga seotud läbivaatused ja teostatud immuniseerimine kantakse  digilukku.
 

Meeldivat koostööd soovides
Kassandra Teder
Viljandi Gümnaasiumi kooliõde

 

Veel infot kooliõe töö kohta saab Eesti Haigekassa kodulehelt ja Riigiteatajast. Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale. 

Vastu võetud 13.08.2010 nr 54
RT I 2010, 57, 387link opens on new page
jõustumine 01.09.2010

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012021012?leiaKehtivlink opens on new page

https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/tervishoid-koolislink opens on new page

Infotelefonid:

 • Eesti Haigekassa Tartu osakond telefonil 7447430
 • Eesti Haigekassa infotelefon 6696630 või lühinumber 16363, e-post info@haigekassa.ee
 • Terviseameti üldtelefon 7943500, e-post kesk@haigekassa.ee
 • Terviseameti Lõuna Talituse Viljandimaa esindus 5335 8123
 • Viljandi Tervisekeskuse telefon 5355 0890

 

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 19.06.2024.