Nõustamine

Mis on õppenõustamiskeskus?

Igal õppijal esineb olukordi, kus õppetöö või koolielu ei kulge soovitud teed pidi. Põhjuseid selleks võib olla mitmeid ning alati ei pruugi õpilane osata ise sõnastadagi seda, miks asjad ei kulge nii nagu ta tahaks. Eelpool kirjeldatud juhtudel tasub õpilasel rääkida oma rühmajuhendajatega, kuid teatud juhtudel tuleb kasuks see, kui appi tuleb kolmas vastava väljaõppega osapool. Just eelpool kirjeldatud juhtudeks ongi Viljandi Gümnaasiumis õppenõustamiskeskus.

Viljandi Gümnaasiumi õppenõustamiskeskuse eesmärk on nõustada õpilast kogu õpingutee vältel erinevates koolielu puudutavates küsimustes. Õppenõustaja on kuulaja, abistaja, nõuandja, suunanäitaja, infojagaja ja tähelepanujuhtija.

Õppenõustamiskeskusesse tasub pöörduda järgmiste küsimustega:

 • raskused õppimise ja/või mõne õppeainega;
 • keerulised suhted kaasõpilaste ja/või õpetajatega;
 • õpimotivatsiooni puudumine;
 • eesmärkide killustatus;
 • muud probleemid õpilase elus.

Õppenõustamiskeskus teeb koostööd õpetajate ja lastevanematega, et pakkuda õpilasele tuge erinevatel tasanditel. Seetõttu pole õppenõustamiskeskusesse oodatud vaid õpilased, vaid kõik õppetööga seotud osapooled.

Kus asub õppenõustamiskeskus?

Viljandi Gümnaasiumi õppenõustamiskeskus asub Honesta õppehoones, ruumis H102. Õppenõustamise keskus on avatud esmaspäevast reedeni 08.15-16.00. Sel ajal ootab õppenõustaja Sind oma kabinetis, kuid kokkuleppel õppenõustajaga saad vestlusele pöörduda ka vastuvõtuaegadest erinevatel kellaaegadel.

Kes töötavad õppenõustamiskeskuses?

Õppenõustamiskeskuses töötavad järgmised inimesed:

-õppenõustaja Liivi Ilves, e-post: eesnimi.perekonnanimi[@]vilgym.edu.ee, telefon 58 559 223 

õppenõustaja-koolipsühholoog Raili Toikka-Tamm, e-post: eesnimi.perekonnanimi[@]vilgym.edu.ee, telefon 56 679 578 

sotsiaalpedagoog-karjäärikoordinaator ja rühmajuhendajate nõustaja Jane Ivanova, e-post: eesnimi.perekonnanimi[@]vilgym.edu.ee, telefon 52 54 754

 

Kes saab õppenõustamiskeskusesse pöörduda?

 • Viljandi Gümnaasiumi õpilased
 • Viljandi Gümnaasiumi õpilaste lapsevanemad
 • Viljandi Gümnaasiumi õpetajad
 • Viljandi linna ja maakonna põhikoolide õpilased gümnaasiumis õppimise võimaluste uurimiseks

Kuidas võtta ühendust õppenõustamiskeskuse töötajatega?

 • Tule ise koolipäeva jooksul kohale!
 • Võimalusel lepi aeg eelnevalt kokku.
 • Helista telefoninumbril 43 60 310, kui tahad nõu küsida või leppida kokku vestluse aega!
 • Saada e-mail õppenõustamise keskuse aadressil 
  oppenoustamine@vilgym.edu.eelink opens on new page või personaalselt õppenõustajale:
  • Liivi Ilves – e-post: eesnimi.perekonnanimi[@]vilgym.edu.ee, 58 559 223
  • Raili Toikka-Tamme -post: eesnimi.perekonnanimi[@]vilgym.edu.ee, 56 679 578
  • Jane Ivanova –e-post: eesnimi.perekonnanimi[@]vilgym.edu.ee, 52 54 754

Kuidas teevad õppenõustajad koostööd rühmajuhendajatega

Alumisel joonisel on kujutatud õppenõustamiskeskuse toimemudel. Joonisel on siniselt kujutatud rühmajuhendajate poolt juhitud õppenõustajate kaasamise tasand ning beežilt õpilase juhitud õppenõustajate kaasamise tasand. Järgnevalt on selgitatud kaasamise tasandite toimimine.

 • Sinine ehk rühmajuhendaja tasand: Rühmajuhendaja on õpilase esimene kontakt, kui õpilane vajab õppetööga seonduvalt abi. Seetõttu toimub õppenõustajate kaasamine õpilase abistamisse enamasti koostöös rühmajuhendajaga. Rühmajuhendaja suudab hinnata, kas õpilase poolt kirjeldatud abivajadus vajab õppenõustaja kaasamist või mitte. Üldine põhimõte on, et õppenõustaja kaasatakse abistamise protsessi, kui rühmajuhendaja ise ei suuda õpilasele vajalikku abi pakkuda. Kui õpetaja soovib oma tööd rühmajuhendajana arendada, saab ta pöörduda rühmajuhendajate nõustaja poole.
 • Beež ehk õpilase tasand: Teatud puhkudel võib õpilane soovida pöörduda otse õppenõustaja poole. Sellisel juhul saab õpilane seda teha ning õppenõustaja, koolipsühholoog või karjäärikoordinaator võtab õpilase nõustamisele esimesel võimalusel. Õppenõustamiskeskuse töötajad informeerivad rühmajuhendajaid sellistel puhkudel sellest, et õpilane on osalenud nende juures nõustamissessioonil.
 
Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 19.06.2024.