Õpilasesindus

Viljandi Gümnaasiumi õpilasesindus on õpilaskonna ametlik, ideoloogiliselt sõltumatu esindusorgan, mis järgib vankumatult oma põhimäärust.

Õpilasesinduse liikmed on motivatsioonikirja alusel valitud ja demokraatlikel põhimõtetel tegutsev sõltumatu esindusorgan.

Õpilasesinduse eesmärk on:

luua õpilaste ja õpetajate seas usaldusväärne ja sõbralik keskkond;
rikastada koolielu läbi erinevate tegevuste ja ettevõtmiste;
pakkuda lahendusi õpilaste probleemidele;
toetada ja nõustada õpilaste erinevaid algatusi koolikeskkonnas;
tagada Viljandi Gümnaasiumi hea maine;
tagada oma jätkusuutlikkus iga uue õpilasesinduse koosseisuga;·        
omada kõige ajakohasemat õpilasi puudutavat teavet koolis;
suhelda võimalikult aktiivselt oma sõpruskoolidega.


Õpilasesinduse ülesanne on:

selgitada välja õpilaste huvid ja vajadused;
esindada õpilasi ja/või kooli erinevatel sündmustel ning struktuurides;
koguda ja jagada õpilastele vajalikku teavet;
luua sõprussuhteid teiste koolidega nii Eestis kui ka väljaspool Eestit;
täita teisi õpilasesinduse presidendi poolt seatud ülesandeid.


Õpilasesinduse koosseis 2023/24 õa


Liikmed:

Karol Ilmjärv - sotsiaalmeedia haldaja
Kirke Tiits - sotsiaalmeedia haldaja
Ekke Lasse Lüdimois
Karmen Grünbaum
Anni Tamm - sotsiaalmeedia haldaja
Lisethe Niilus - sotsiaalmeedia haldaja
Rosette Liis Uus - protokollija
Elerin Leppik - õpilasesinduse asepresident
Kristjan Maiste
Airo-Sten Maalmeister
Laura Liisa Lehtmets - õpilasesinduse president
Kätriin Kärme - õpilasesinduse esindaja õppenõukogus
 

Mentor Grete-Brigitte Tiido. 

 

Õpilasesindus on alati avatud kõigi ettepanekutele ja uutele ideedele!

Kontakt:

E-post opilasesindus@vilgym.edu.ee

FB http://www.facebook.com/VGopilasesindus

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 21.03.2024.