Meie koolist

Hoolekogu

Viljandi Gümnaasiumi hoolekogu koosseis:

 • Kirke Katariina Siimso (õpilaste esindaja, õpilasesinduse president)
 • Kristi Siimso (lapsevanemate esindaja)
 • Kaidi Braun (lapsevanemate esindaja)
 • Mihkel Servinski (vilistlaste esindaja, matemaatika-füüsika vilistlaskogu)
 • Kaarel Lehtsalu (lapsevanemate esindaja, kooli toetava organisatsiooni esindaja, Viljandimaa Arenduskeskus)
 • Tarmo Loodus ( kooli toetava organisatsiooni esindaja, VIKK, Viljandi vald)
 • Janika Kivistik  (kooli toetava organisatsiooni esindaja, Viljandi Linnavalitsus)
 • Vahur Pohlasalu (õppenõukoja esindaja, õpetaja)
 • Ave Abroi (õppenõukoja esindaja, õpetaja)
 • Kalle Küttis (koolipidaja esindaja, HTM)
 • Ruth Opmann (koolipidaja esindaja, HTM)
 • Ülle Matsin (kooli direktor)