Meie koolist

Järelvalve

Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Viljandimaa piirkondlik ekspert Elen Ruus

E-post:  elen.ruus [at] hm.ee

tel 735 0104 | 56 858 376