Õppetöö

Hindamise korraldus


Hindamise korraldus Viljandi Gümnaasiumis

Viljandi Gümnaasiumi hindamise korraldus tugineb Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ja Gümnaasiumi Riiklikule Õppekavale.

Hindamise korraldus toetab õppija arengut ning õnnestunud õppimist.

Viljandi Gümnaasiumi hindamise korralduse eesmärgiks on motiveerida õppijat ning anda arendavat ja edasiviivat tagasisidet nii õppeprotsessi vältel kui ka järel.

Hindamise korraldus tugineb ühistele kokkulepetele ja koolimeeskonna alusväärtustele.

Viljandi Gümnaasiumi hindamise korralduse (väljavõte kooli õppekavast) täisteksti leiad siit.

Hindamise korraldus Viljandi Gümnaasiumis

Viljandi Gümnaasiumi hindamise korraldus tugineb Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ja Gümnaasiumi Riiklikule Õppekavale.

Hindamise korraldus toetab õppija arengut ning õnnestunud õppimist.

Viljandi Gümnaasiumi hindamise korralduse eesmärgiks on motiveerida õppijat ning anda arendavat ja edasiviivat tagasisidet nii õppeprotsessi vältel kui ka järel.

Hindamise korraldus tugineb ühistele kokkulepetele ja koolimeeskonna alusväärtustele.

Viljandi Gümnaasiumi hindamise korralduse (väljavõte kooli õppekavast) täisteksti leiad siit.