Meie koolist

Õpilasesindus

Viljandi Gümnaasiumi õpilasesindus on õpilaskonna ametlik, ideoloogiliselt sõltumatu esindusorgan, mis järgib vankumatult oma põhimäärust.

Õpilasesindus on demokraatlikel põhimõtetel valitud ja tegutsev rippumatu esindusorgan.

Õpilasesinduse eesmärk on:

 • luua õpilaste ja õpetajate seas usaldusväärne ja sõbralik keskkond;
 • rikastada koolielu läbi erinevate tegevuste ja ettevõtmiste;
 • pakkuda lahendusi õpilaste probleemidele;
 • toetada ja nõustada õpilaste erinevaid algatusi koolikeskkonnas;
 • tagada Viljandi Gümnaasiumi hea maine;
 • tagada oma jätkusuutlikkus iga uue õpilasesinduse koosseisuga;·        
 • omada kõige ajakohasemat õpilasi puudutavat teavet koolis;
 • suhelda võimalikult aktiivselt oma sõpruskoolidega.

Õpilasesinduse ülesanne on:

 • selgitada välja õpilaste huvid ja vajadused;
 • esindada õpilasi ja/või kooli erinevatel sündmustel ning struktuurides;
 • koguda ja jagada õpilast ele vajalikku teavet;
 • luua sõprussuhteid teiste koolidega nii Eestis kui ka väljaspool Eestit;
 • täita teisi õpilasesinduse presidendi poolt seatud ülesandeid.

Õpilasesinduse koosseis

Õpilasesinduse president: Kirke Katariina Siimso

Õpilasesinduse asepresident: Brigitta Sibrits

Protokollija: Emma Loore Tae

Liikmed:

Kunnar Bergmann

Keiron Golding

Saskia Ježov

Egert Neverovski

Kelli Pärn

Karl Samuel Saaremets

Gunnar-Laur Sindi

Anne Marie Vaabel

Oliver Vanamets

Õpilasi ootavad osalema VG Õpilasesinduse 3 töögruppi:

1. Arendustöögrupp – koolisündmuste ja traditsioonide loomine ning korraldamine, projektide kirjutamine ja läbiviimine.

2. Välisasjade töögrupp – sõpruskoolidega suhete loomine ja edaspidine suhtlus nii Eestis kui ka välimaal.

3. Kommunikatsioonitöögrupp – ÕE Facebooki lehe haldamine, info uuendamine kooli kodulehel, koostöö partneritega, suhtlemine Eesti Õpilasesinduste Liiduga, info edastamine koolilehte ja teabekirja, ÕE sisese ja välise infosuhtluse korraldamine.

Võta ühendust ja liitu meie tegevusega! 

Kontakt:

E-post: opilasesindus [at] vilgym.edu.ee

FB: http://www.facebook.com/VGopilasesindus