Koolielu

Õpilasesindus


Viljandi Gümnaasiumi õpilasesindus on õpilaskonna ametlik, ideoloogiliselt sõltumatu esindusorgan, mis järgib vankumatult oma põhimäärust.

Õpilasesindus on demokraatlikel põhimõtetel valitud ja tegutsev rippumatu esindusorgan.

Õpilasesinduse eesmärk on:

 • luua õpilaste ja õpetajate seas usaldusväärne ja sõbralik keskkond;
 • rikastada koolielu läbi erinevate tegevuste ja ettevõtmiste;
 • pakkuda lahendusi õpilaste probleemidele;
 • toetada ja nõustada õpilaste erinevaid algatusi koolikeskkonnas;
 • tagada Viljandi Gümnaasiumi hea maine;
 • tagada oma jätkusuutlikkus iga uue õpilasesinduse koosseisuga;·        
 • omada kõige ajakohasemat õpilasi puudutavat teavet koolis;
 • suhelda võimalikult aktiivselt oma sõpruskoolidega.

Õpilasesinduse ülesanne on:

 • selgitada välja õpilaste huvid ja vajadused;
 • esindada õpilasi ja/või kooli erinevatel sündmustel ning struktuurides;
 • koguda ja jagada õpilast ele vajalikku teavet;
 • luua sõprussuhteid teiste koolidega nii Eestis kui ka väljaspool Eestit;
 • täita teisi õpilasesinduse presidendi poolt seatud ülesandeid.

Õpilasesinduse koosseis 2018/2019 õa

Õpilasesinduse president: Kristiina Uus

Õpilasesinduse asepresident: Berit Sarap

Protokollija: Liisa Kirs

Liikmed:

Villem Mändmaa

Robin Koovit

Mihkel Muri

Rebeca Lotta Aasmäe

Helen Link

Erki Laanemäe

Leene Lotta Lüdimois

Herta Soro

Anna-Liina Kask

Mentor: Eneli Rimpel

Õpilasesindus on alati avatud kõigi ettepanekutele ja uutele ideedele!

Kontakt:

E-post: opilasesindus@vilgym.edu.ee

FB: http://www.facebook.com/VGopilasesindus

Viljandi Gümnaasiumi õpilasesindus on õpilaskonna ametlik, ideoloogiliselt sõltumatu esindusorgan, mis järgib vankumatult oma põhimäärust.

Õpilasesindus on demokraatlikel põhimõtetel valitud ja tegutsev rippumatu esindusorgan.

Õpilasesinduse eesmärk on:

 • luua õpilaste ja õpetajate seas usaldusväärne ja sõbralik keskkond;
 • rikastada koolielu läbi erinevate tegevuste ja ettevõtmiste;
 • pakkuda lahendusi õpilaste probleemidele;
 • toetada ja nõustada õpilaste erinevaid algatusi koolikeskkonnas;
 • tagada Viljandi Gümnaasiumi hea maine;
 • tagada oma jätkusuutlikkus iga uue õpilasesinduse koosseisuga;·
 • omada kõige ajakohasemat õpilasi puudutavat teavet
 • suhelda võimalikult aktiivselt oma sõpruskoolidega.

Õpilasesinduse ülesanne on:

 • selgitada välja õpilaste huvid ja vajadused;
 • esindada õpilasi ja/või kooli erinevatel sündmustel ning struktuurides;
 • koguda ja jagada õpilast ele vajalikku teavet;
 • luua sõprussuhteid teiste koolidega nii Eestis kui ka väljaspool Eestit;
 • täita teisi õpilasesinduse presidendi poolt seatud ülesandeid.

Õpilasesinduse koosseis 2018/2019 õa

Õpilasesinduse president:Kristiina Uus

Õpilasesinduse asepresident:Berit Sarap

Protokollija:Liisa Kirs

Liikmed:

Villem Mändmaa

Robin Koovit

Mihkel Muri

Rebeca Lotta Aasmäe

Helen Link

Erki Laanemäe

Leene Lotta Lüdimois

Herta Soro

Anna-Liina Kask

Mentor: Eneli Rimpel

Õpilasesindus on alati avatud kõigi ettepanekutele ja uutele ideedele!

Kontakt:

E-post:opilasesindus@vilgym.edu.ee

FB:http://www.facebook.com/VGopilasesindus