Koolielu

Projektid ja koostööpartnerid


PROJEKTID

 

Erasmus + projekt Think Global, Act Local - Our Forests 

Think Global, Act Local - Our Forests (2019-1-DE03-KA229-060108_2)

Projekti periood: 01.09.2019 – 31.08.2021

Erasmus+ KA2 projekt Recycling our world - Creating awareness for a sustainable Lifestyle in young Europeans

Erasmus+ KA2 koolidevahelises strateegilise koostöö projekt:

Recycling our world - Creating awareness for a sustainable Lifestyle in young Europeans. (Taaskasutamine meie maailmas – noores eurooplases teadlikkuse tõstmine  jätkusuutlikku elustiili kohta)

Projekt algab 9/1/2018 ja lõpeb 8/31/2020. Projekti koordineerib Norra.

DigiYouth

DigiYouth on projekt, mille eesmärk on arendada kooliõpilaste ettevõtlus-, koostöö- ja digioskusi, toetades rahvusvaheliste start-up õpilasfirmade teket ja tegevust.

Projekt kestab aastast 2018 aastani 2021 ja seda rahastab INTERREG Kesk-Läänemere programm.

 

 

 

PROJEKTID

 

 

 

Erasmus + projekt Think Global, Act Local - Our Forests 

Think Global, Act Local - Our Forests (2019-1-DE03-KA229-060108_2)

Projekti periood: 01.09.2019 – 31.08.2021

Erasmus+ KA2 projekt Recycling our world - Creating awareness for a sustainable Lifestyle in young Europeans

Erasmus+ KA2 koolidevahelises strateegilise koostöö projekt:

Recycling our world - Creating awareness for a sustainable Lifestyle in young Europeans. (Taaskasutamine meie maailmas – noores eurooplases teadlikkuse tõstmine  jätkusuutlikku elustiili kohta)

Projekt algab 9/1/2018 ja lõpeb 8/31/2020. Projekti koordineerib Norra.

DigiYouth

DigiYouth on projekt, mille eesmärk on arendada kooliõpilaste ettevõtlus-, koostöö- ja digioskusi, toetades rahvusvaheliste start-up õpilasfirmade teket ja tegevust.

Projekt kestab aastast 2018 aastani 2021 ja seda rahastab INTERREG Kesk-Läänemere programm.