Vastuvõtt

Info sisseastujale


Sisseastumine 2021/2022 õppeaastal

Registreerimine sisseastumiseksamile  on lõppenud.

Testi tulemused teatakse infosüsteemi https://sisseastumine.ee/viljandi kaudu hiljemalt 28.04.2021.

Kutsed vestlusele saadetakse infosüsteemi https://sisseastumine.ee/viljandi kaudu hiljemalt 3.05.2021. Sisseastumisvestlused toimuvad 14.06.2021 - 15.06.2021 Viljandi Gümnaasiumis, Hariduse 2, Viljandi.

Sisseastumisvestlusele tulles võta kaasa:

  • põhihariduse omandamist tõendavad dokumendid (põhikooli lõputunnistuse kinnitatud ärakiri koos hinnetelehega);
  • 9. klassi klassitunnistuse ärakiri;
  • sisseastuja isikut tõendav dokument (isiku tuvastamiseks).

Kui sinu lõpuaktus toimub peale sisseastumisvestlusi, siis palu 9. klassi klassitunnistuse ärakirja koolist või prindi ise. Oluline on see, et tunnistusel oleksid põhikooli lõpueksami hinded, õppeainete kooliastmehinded, käitumise ja hoolsuse hinded.

Kooli vastu võetud õpilasi teavitatakse individuaalselt läbi sisseastumise infosüsteemi.

Hiljemalt 18.06.2021 saadetakse veebipõhiselt kutse kooli õppima asumise kohta.

Põhikooli lõputunnistus, hinneteleht ja 9. klassi klassitunnistus tuleb esitada sisseastumise infosüsteemi kaudu ajavahemikus 18.06.- 29.06.2021.

Tehniliste küsimuste korral kirjuta haridustehnoloogile marika.anissimov@vilgym.edu.ee, telefon 4360307

Sisseastumist puudutava info korral kirjuta õppealajuhataja ingrid.karmas@vilgym.edu.ee, telefon 4360302

 

Sisseastumine 2021/2022 õppeaastal

Registreerimine sisseastumiseksamile  on lõppenud.

Testi tulemused teatakse infosüsteemi https://sisseastumine.ee/viljandi kaudu hiljemalt 28.04.2021.

Kutsed vestlusele saadetakse infosüsteemi https://sisseastumine.ee/viljandi kaudu hiljemalt 3.05.2021. Sisseastumisvestlused toimuvad 14.06.2021 - 15.06.2021 Viljandi Gümnaasiumis, Hariduse 2, Viljandi.

Sisseastumisvestlusele tulles võta kaasa:

  • põhihariduse omandamist tõendavad dokumendid (põhikooli lõputunnistuse kinnitatud ärakiri koos hinnetelehega);
  • 9. klassi klassitunnistuse ärakiri;
  • sisseastuja isikut tõendav dokument (isiku tuvastamiseks).

Kui sinu lõpuaktus toimub peale sisseastumisvestlusi, siis palu 9. klassi klassitunnistuse ärakirja koolist või prindi ise. Oluline on see, et tunnistusel oleksid põhikooli lõpueksami hinded, õppeainete kooliastmehinded, käitumise ja hoolsuse hinded.

Kooli vastu võetud õpilasi teavitatakse individuaalselt läbi sisseastumise infosüsteemi.

Hiljemalt 18.06.2021 saadetakse veebipõhiselt kutse kooli õppima asumise kohta.

Põhikooli lõputunnistus, hinneteleht ja 9. klassi klassitunnistus tuleb esitada sisseastumise infosüsteemi kaudu ajavahemikus 18.06.- 29.06.2021.

Tehniliste küsimuste korral kirjuta haridustehnoloogile marika.anissimov@vilgym.edu.ee, telefon 4360307

Sisseastumist puudutava info korral kirjuta õppealajuhataja ingrid.karmas@vilgym.edu.ee, telefon 4360302