Vastuvõtt

Info sisseastujale


Vastuvõtu ajakava 2022/23 õppeaasta

Jäänud on veel:

- Hinnete esitamine 16.06 - 19.06.2022

- Sisseastumisotsuse langetamine 22.06.2022

- Lõpudokumentide esitamine 22.06 - 28.06.2022

-----------------------------------------------------------------------

Ajavahemikus 16.06 12:00 -19.06 23:59 tuleb sisseastujal läbi sisseastumise infosüsteemi sõnumiga esitada oma 9.klassi klassitunnistuse hinded.
Selleks on kaks võimalust:
- lisa tunnistus sõnumile failina;
- kontrolli, kas sinu e-tunnistuse link on töötav.
Veendu, et klassitunnistusele on kantud põhikooli lõpueksamite hinded. Juhul kui neid seal ei ole, saada sõnumiga pilt lõputunnistuse hinnetelehest.

Kutse kooli vastuvõtmise kohta saadame hiljemalt 22.06.2022.

Pärast kutse saamist kinnitad õppima asumise.
Hiljemalt 28.06.2022 pead üles laadima avalduse (lapsevanema poolt digiallkirjastatud), põhikooli lõputunnistuse, lõputunnistuse hinnetelehe, 9.klassi klassitunnistuse.
Koos dokumentide esitamisega pead lisaks tegema mõned valikud, mis puudutavad edaspidiseid õpinguid gümnaasiumis.

Siinkohal nende lühike selgitus.

Gümnaasiumis saad õppida kitsast ja laia matemaatikat. Lai matemaatika on kohustuslik õpingute osa loodus-reaali (LR), matemaatika-füüsika (MF) ja majanduse-ettevõtluse (MA) õppesuunas. Nendes õppesuundades ei saa valida kitsast matemaatikat.
Valiku kitsa või laia matemaatika osas saad teha humanitaar-kunstide (HK), sotsiaalainete (SO) ja võõrkeelte (VÕ) õppesuunas.


Kui oled põhikoolis õppinud teise keelena (B-võõrkeel) vene keelt, siis on sul gümnaasiumisse astudes võimalik valida vene keele asemel saksa keel. Antud keele vahetust saavad teha HK, LR, MF, SO ja MA õppesuuna õpilased. Võõrkeelte õppesuuna õpilased teise võõrkeele vahetust teha ei saa. Nemad saavad gümnaasiumiõpingute teisel aastal lisaks kolmanda võõrkeele, mille valikute hulgas on soome, prantsuse ja saksa keel.


Kui sul on soov soetada endale kooli tekkel, siis märgi oma soov ja tekli suurus (pea ümbermõõt sentimeetrites). Hind praegu tellides 15 eurot. Tekli eest saad tasuda kooliaasta alguses.

 

 

 

Vastuvõtu ajakava 2022/23 õppeaasta

Jäänud on veel:

- Hinnete esitamine 16.06 - 19.06.2022

- Sisseastumisotsuse langetamine 22.06.2022

- Lõpudokumentide esitamine 22.06 - 28.06.2022

-----------------------------------------------------------------------

Ajavahemikus 16.06 12:00 -19.06 23:59 tuleb sisseastujal läbi sisseastumise infosüsteemi sõnumiga esitada oma 9.klassi klassitunnistuse hinded.
Selleks on kaks võimalust:
- lisa tunnistus sõnumile failina;
- kontrolli, kas sinu e-tunnistuse link on töötav.
Veendu, et klassitunnistusele on kantud põhikooli lõpueksamite hinded. Juhul kui neid seal ei ole, saada sõnumiga pilt lõputunnistuse hinnetelehest.

Kutse kooli vastuvõtmise kohta saadame hiljemalt 22.06.2022.

Pärast kutse saamist kinnitad õppima asumise.
Hiljemalt 28.06.2022 pead üles laadima avalduse (lapsevanema poolt digiallkirjastatud), põhikooli lõputunnistuse, lõputunnistuse hinnetelehe, 9.klassi klassitunnistuse.
Koos dokumentide esitamisega pead lisaks tegema mõned valikud, mis puudutavad edaspidiseid õpinguid gümnaasiumis.

Siinkohal nende lühike selgitus.

Gümnaasiumis saad õppida kitsast ja laia matemaatikat. Lai matemaatika on kohustuslik õpingute osa loodus-reaali (LR), matemaatika-füüsika (MF) ja majanduse-ettevõtluse (MA) õppesuunas. Nendes õppesuundades ei saa valida kitsast matemaatikat.
Valiku kitsa või laia matemaatika osas saad teha humanitaar-kunstide (HK), sotsiaalainete (SO) ja võõrkeelte (VÕ) õppesuunas.


Kui oled põhikoolis õppinud teise keelena (B-võõrkeel) vene keelt, siis on sul gümnaasiumisse astudes võimalik valida vene keele asemel saksa keel. Antud keele vahetust saavad teha HK, LR, MF, SO ja MA õppesuuna õpilased. Võõrkeelte õppesuuna õpilased teise võõrkeele vahetust teha ei saa. Nemad saavad gümnaasiumiõpingute teisel aastal lisaks kolmanda võõrkeele, mille valikute hulgas on soome, prantsuse ja saksa keel.


Kui sul on soov soetada endale kooli tekkel, siis märgi oma soov ja tekli suurus (pea ümbermõõt sentimeetrites). Hind praegu tellides 15 eurot. Tekli eest saad tasuda kooliaasta alguses.