Uurimistöö koostamise juhend

Uurimistöö koostamine on gümnaasiumiõpingute kohustuslik osa ning gümnaasiumi lõpetamise eeltingimus.Uurimistööna saab koostada kas õpilasuurimuse või praktilise töö.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõige (6) järgi tuleb gümnaasiumi lõpetamiseks vähemalt rahuldavalt sooritada õpilasuurimus või praktiline töö. Haridus - ja teadusministri määrusega nr 62 on kehtestatud õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ja hindamise tingimused ja kord. 

Õpilasuurimus või praktiline töö sooritatakse üldjuhul II õppeaastal, mille teostamise eest arvestatakse õpilasele üks kursus. Töö läbiviimise toetamiseks läbivad õpilased gümnaasiumi I õppeaastal kursuse “Uurimistöö alused”. 

Õpilasuurimuse või praktilise tööna on võimalik arvestada tööd, mis on esitatud üleriigilisele või rahvusvahelisele aineolümpiaadile, õpilasuurimistööde konkursile (näiteks Archimedese Eesti õpilaste teadustööde riiklik konkurss, olümpiaadidel osalemise uurimused jne) ning mida on kaitstud vastava konkursi raames või lõppvooru mitte pääsemisel kooli komisjoni ees. 

Õpilasuurimuse ja praktilise töö koostamise ja hindamise juhendi leiad allpool olevast failist.

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 18.06.2024.