Uudised

Uue õppeaasta info uutele õpilastele 22. august web


Foto elektroonilisele õpilaspiletile-uksekaardile

Õppetööd alustavatel I aasta õpilastel tuleb saata kooli haridustehnoloogi meilile: marika.anissimov@vilgym.edu.ee elektrooniline pilt õpilaspileti-uksekaardi jaoks.

Faili nimeks tuleb panna oma isikukood ja e-kirja teemaks sõna foto.  

Kõige lihtsam on saada pilt portaali eesti.ee kaudu. Vaata juhendit, kuidas pilti sellest portaalist saada. Foto ei tohiks olla vanem, kui 1 aasta. Pildi saatmise tähtaeg on 31. august 2018.

Kui pilti ei õnnestu portaalist eesti.ee saada võib saata ka mõne muu elektroonilise pildi, pildistada otsevaates, pildil peab olema nägu kuni õlgadeni. Pildi mõõtmed eesti.ee portaalis on 400x528 pikslit, pilt võiks olla umbes sama suur.

Saate kindlasti ka vastuse, kas pilt on kohale jõudnud ja sobilik.

Õpikute jagamine

Õpilased, kes alustavad I aasta õpilastena 2018/2019 õppeaastal, saavad kooli raamatukogust õpikud kätte 30. augustil 2018 kell 9.00-12.00.

Kooliaasta avamine

Kooliaasta avamine toimub 31. augustil kell 10:00 kooli aatriumis. 

Õpilaskodu info

Õpilased, kes soovivad algaval õppeaastal (2018/2019 õ/a) kohta Viljandi Kutseõppekeskuse õpilaskodus, palun pöörduge otse õpilaskodu juhi Eha Kallase poole järgmistel kontaktidel:

e-post -  opilaskodu@vikk.ee

telefon - 4351034

Ligipääs e-päevikule 

Stuudiumisse pääseb alates 1. septembrist, samuti saavad vanemad taotleda juurdepääsu pärast seda, kui uued õpilased on lisatud.

Foto elektroonilisele õpilaspiletile-uksekaardile

Õppetööd alustavatel I aasta õpilastel tuleb saata kooli haridustehnoloogi meilile: marika.anissimov@vilgym.edu.ee elektrooniline pilt õpilaspileti-uksekaardi jaoks.

Faili nimeks tuleb panna oma isikukood ja e-kirja teemaks sõna foto.  

Kõige lihtsam on saada pilt portaali eesti.ee kaudu. Vaata juhendit, kuidas pilti sellest portaalist saada. Foto ei tohiks olla vanem, kui 1 aasta. Pildi saatmise tähtaeg on 31. august 2018.

Kui pilti ei õnnestu portaalist eesti.ee saada võib saata ka mõne muu elektroonilise pildi, pildistada otsevaates, pildil peab olema nägu kuni õlgadeni. Pildi mõõtmed eesti.ee portaalis on 400x528 pikslit, pilt võiks olla umbes sama suur.

Saate kindlasti ka vastuse, kas pilt on kohale jõudnud ja sobilik.

Õpikute jagamine

Õpilased, kes alustavad I aasta õpilastena 2018/2019 õppeaastal, saavad kooli raamatukogust õpikud kätte 30. augustil 2018 kell 9.00-12.00.

Kooliaasta avamine

Kooliaasta avamine toimub 31. augustil kell 10:00 kooli aatriumis. 

Õpilaskodu info

Õpilased, kes soovivad algaval õppeaastal (2018/2019 õ/a) kohta Viljandi Kutseõppekeskuse õpilaskodus, palun pöörduge otse õpilaskodu juhi Eha Kallase poole järgmistel kontaktidel:

e-post -  opilaskodu@vikk.ee

telefon - 4351034

Ligipääs e-päevikule 

Stuudiumisse pääseb alates 1. septembrist, samuti saavad vanemad taotleda juurdepääsu pärast seda, kui uued õpilased on lisatud.