Uudised

Sisseastumiseksami tulemused 04. mai


Avaldame vestlusele kutsutud õpilaste sisseastumiseksami tulemused. 

Vestlused toimuvad 20. ja 21. juunil, vestluse aeg ja eksamitulemused on nähtavad infosüsteemist: https://viljandi.koolikatsed.ee/

Tähelepanu! 19.06 vestluse kuupäev on muudetud 21.06 seoses lõpuaktustega. Info saadetakse meili peale!

Kui vestluse aeg mõjuval põhjusel ei sobi, siis palun saada infosüsteemi kaudu meile sõnum.

Vestlusele tuleku eel mõtle enda jaoks läbi järgmised küsimused:

1) Sinu motivatsioon gümnaasiumisse õppima asumisel.

2) Sinu eesmärk edasiõppmise osas.

3) Sinu huvialad ja millega soovid gümnaasiumis õppimise ajal lisaks tegeleda.

4) Sinu valitud õppesuuna kõrval teine õppesuuna eelistus (juhuks, kui sa ei mahu õppima esimesena valitud õppesuunas).

 

Üldine pingerida

Matemaatika testi tulemused

Eesti keele testi tulemused

Avaldame vestlusele kutsutud õpilaste sisseastumiseksami tulemused. 

Vestlused toimuvad 20. ja 21. juunil, vestluse aeg ja eksamitulemused on nähtavad infosüsteemist: https://viljandi.koolikatsed.ee/

Tähelepanu! 19.06 vestluse kuupäev on muudetud 21.06 seoses lõpuaktustega. Info saadetakse meili peale!

Kui vestluse aeg mõjuval põhjusel ei sobi, siis palun saada infosüsteemi kaudu meile sõnum.

Vestlusele tuleku eel mõtle enda jaoks läbi järgmised küsimused:

1) Sinu motivatsioon gümnaasiumisse õppima asumisel.

2) Sinu eesmärk edasiõppmise osas.

3) Sinu huvialad ja millega soovid gümnaasiumis õppimise ajal lisaks tegeleda.

4) Sinu valitud õppesuuna kõrval teine õppesuuna eelistus (juhuks, kui sa ei mahu õppima esimesena valitud õppesuunas).

 

Üldine pingerida

Matemaatika testi tulemused

Eesti keele testi tulemused