Uudised

Seoses eriolukorraga koolis 14. märts web

Palume kõikidel õpilastel ja töötajatel ning nende pereliikmetel jälgida väga tähelepanelikult oma tervist lähema kahe nädala vältel! Palume tungivalt õpilastel ja töötajatel lähema kahe nädala jooksul olla kodus, et vältida võimalikku viiruse levikut. See on ülioluline!


Vabariigi Valitsusse teadaande kohaselt soovitakse avada koolid osaliselt alates 15. mai. Vastav teade on leitav siit:

Plaan realiseerub juhul, kui viirus taandub.
Valmistame oma koolis kõik vajaliku selle plaani jaoks igaks juhuks juba ette. Anname olukorra muutumisest või täpsustustest vajadusel koheselt teada.
Hetkel on olulised järgmised teadmised:
- Lõpetajatele toimub mai lõpus ja juuni alguses eesti keele ja matemaatika riigieksam. Eksamiruumidesse paigutatakse õpilased väiksemates gruppides;
- Õppetöö koolimajas toimub väiksemates gruppides ja selle sisu otsustamisel on koolile antud vabadus lähtuda oma võimalustest ja vajadustest. Mõistlik on kasutada seda aega täiendavateks vastamisteks ja konsultatsioonideks;
- Sellel aastal ei toimu suuri ülekoolilisi sündmusi, sealhulgas aktused. 

Endiselt soovitame õppijatel hoida kogu fookus tänasel õppetööl. See on kõige kasulikum asi, mida hetkel teha ja kõik tulevikus toimuva korraldame koolis vastavalt koolipidaja juhistele. Riigieksamite konsultatisoonid algavad meie koolis juba pärast vaheaega distantsõppena.  

 

Hoiame Stuudiumi ja kodulehe vahendusel teid operatiivselt infoga kursis

Vabariigi Valitsusse teadaande kohaselt soovitakse avada koolid osaliselt alates 15. mai. Vastav teade on leitav siit:

Plaan realiseerub juhul, kui viirus taandub.
Valmistame oma koolis kõik vajaliku selle plaani jaoks igaks juhuks juba ette. Anname olukorra muutumisest või täpsustustest vajadusel koheselt teada.
Hetkel on olulised järgmised teadmised:
- Lõpetajatele toimub mai lõpus ja juuni alguses eesti keele ja matemaatika riigieksam. Eksamiruumidesse paigutatakse õpilased väiksemates gruppides;
- Õppetöö koolimajas toimub väiksemates gruppides ja selle sisu otsustamisel on koolile antud vabadus lähtuda oma võimalustest ja vajadustest. Mõistlik on kasutada seda aega täiendavateks vastamisteks ja konsultatsioonideks;
- Sellel aastal ei toimu suuri ülekoolilisi sündmusi, sealhulgas aktused. 


Endiselt soovitame õppijatel hoida kogu fookus tänasel õppetööl. See on kõige kasulikum asi, mida hetkel teha ja kõik tulevikus toimuva korraldame koolis vastavalt koolipidaja juhistele. Riigieksamite konsultatisoonid algavad meie koolis juba pärast vaheaega distantsõppena.  

 

Hoiame Stuudiumi ja kodulehe vahendusel teid operatiivselt infoga kursis