Uudised

DSD eksam 11. märts web

Viljandi Gümnaasium on üks üheksast Eesti DSD koolist. Täna tegid meie kooli saksa keele õppijad DSD I tasemeeksamit.


Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz on rahvusvaheliselt tunnustatud eksam, mis koosneb neljast osast, nendeks on lugemine, kuulamine, kirjutamine ja suuline eneseväljendus. DSD I taseme on saavutanud õppur, kes on jõudnud kõikides testitud osades B1 tasemele. Seda peetakse piisavaks, et õppida Saksamaa kutseõppeasutustes ning ülikoolide ettevalmistuskursustel.

Vabariikliku saksa keele olümpiaadi lõppvooru, mis toimub 19.03 on meie koolist kutsutud kolm õpilast: Elsbet Helena Tiitus, Karin Kõiv ja Berit Sarap. 

 

Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz on rahvusvaheliselt tunnustatud eksam, mis koosneb neljast osast, nendeks on lugemine, kuulamine, kirjutamine ja suuline eneseväljendus. DSD I taseme on saavutanud õppur, kes on jõudnud kõikides testitud osades B1 tasemele. Seda peetakse piisavaks, et õppida Saksamaa kutseõppeasutustes ning ülikoolide ettevalmistuskursustel.

Vabariikliku saksa keele olümpiaadi lõppvooru, mis toimub 19.03 on meie koolist kutsutud kolm õpilast: Elsbet Helena Tiitus, Karin Kõiv ja Berit Sarap.