Recycling our world - Creating awareness for a sustainable Lifestyle in young Europeans


Erasmus+ KA2 koolidevahelises strateegilise koostöö projekt:

Recycling our world - Creating awareness for a sustainable Lifestyle in young Europeans. (Taaskasutamine meie maailmas – noores eurooplases teadlikkuse tõstmine  jätkusuutlikku elustiili kohta)

Projekt algab 9/1/2018 ja lõpeb 8/31/2020. Projekti koordineerib Norra.

Tegemist on kaheaastase rahvusvahelise Erasmus+ projektiga , mille teemaks on taaskasutamine tänapäeva maailmas ja jätkusuutlik elustiil ning noorte eurooplaste teadlikkuse tõstmine. Projektis osalevad lisaks Viljandi Gümnaasiumile veel üks kool Norrast, Stryn ungdomsskule Stryni linnast ja üks kool Saksamaalt Neukirchen-Vlynist, Julius-Stursberg-Gymnasium. Enne igat kohtumist  toimuvad ettevalmistused projekti kohtumisteks, töötubade ning esitluste jaoks materjalide otsimine ja ettevalmistamine. Projekti jooksul toimuvad kuus kohtumist (Learning/Teaching/Training Activit, kus igal õpilasel, kes osaleb projekti tegevustes ning majutab ühte õpilast, on võimalus külastada vastavalt kas Saksa või Norra projektikooli. Projekti keeleks on inglise keel , mis annab igale osalejale suurepärase võimaluse praktiseerida võõrkeeli, kasutada ning laiendada oma teadmisi, õppida nägema seoseid, laiendada oma silmaringi ning leida uusi sõpru.

Projekti eesmärkideks on rahvusvaheline koostöö erinevate riikide õpilaste vahel, säästliku ja jätkusuutliku elustiiliga tutvumine ja teadlikkuse tõstmine ning selle tutvustamine kaasõpilastele, võõrkeelne suhtlemine ning antud teemal sõnavara laiendamine, silmaringi laiendamine, suhtluspädevuse arendamine ning võõrkeelse esinemisoskuse harjutamine.

Esimese projektikohtumise (LTTA 1) teema on: Different faces of plastic (Plastiku erinevad vormid) Toimumise koht: Eesti, Viljandi 20.-24.november, 2018

Sellel kohtumisel valmistasid kõik projektis osalevad õpilased  töötubades ette inglisekeelse etenduse plastiku mõjust keskkonnale, millega osaleti Viljandi Gümnaasiumi poolt algatatud üleriigilises Teadusteatrite festivalil. Lisaks toimus külastus tehasesse PlastRex, NEULAR, kus oli võimalus tutvuda plastiku ümbertöötlemise kaasaegsete võimalustega. Samuti võtsid õpilased Viljandi järvest veeproovi veendumaks, kas vees on plastiku jäätmeid ja millised need on. Pärast veeproovi võtmist toimus vestlus-arutelu grupis, mille jooksul püüdsid õpilased  leida võimalikke käitumisharjumuste muutmise viise, et vähendada plastiku liigset tarbimist. Kõik osalejad külastasid AHHAA keskust Tartus, kus vaadati inglisekeelset teadusteatri etendust „Põlemise keemiat“ . Kohtumise materjalidega saab tutvuda https://twinspace.etwinning.net/75841/materials/images

 

Teise projektikohtumise (LTTA 2) teema on: Sorting recyclable rubbish according to their source material. (Taaskasutatava prügi sorteerimine). Toimumise koht: Saksamaa, Neukirchen-Vlyn, 11.-15. veebruar 2019

Toimusid erinevad töötoad, kus vaadati dokumentaalfilmi elektroonilise prügi sorteerimisest, mille järel toimus rühmas arutelu, kuidas on elektroonilise  prügi sorteerimisega Norras, Eestis ja Saksamaaal. Seejärel toimus töö rühmades, tehti posterid ja esitleti neid hiljem kogu projektikohtumises osalevatele noortele. Koos külastati ka Euroopa suurimat prügi sorteerimistehast Lünenis Remondis Lippewerk, kus toimus ekskursioon, millele järgnes inglisekeelne esitlus elektroonilise prügi töötlemise kohta Remondis. Samuti külastati prügikäitlusjaama Abfallentsorgungszentrum (AEZ) Asdonkshof (a waste disposal center), kus prügi töötlemise tulemusena toodetakse elektrienergiat.

Kohtumise materjalidega saab tutvuda

https://twinspace.etwinning.net/75841/materials/images

https://internosweb.wordpress.com/2019/03/10/erasmus-projektiga-saksamaal/

 

Kolmanda projektikohtumise(LTTA 3) teema on: Recycling/redesign (Taaskasutamine/ ümberdisainimine) Toimumise koht: Norra, Stryn, 28.03-01.04.2019.

Kohtumise töötubades külastati taaskasutuskeskust, kus õpilased kuulasid ettekannet, kuidas taaskasutuskeskus igapäevaselt töötab. Õpilased valmistasid (õmblesid) ja kujundasid kodust kaasa võetud vanadest riideesemetest endale tarviliku riidest koti. Koos tehti ka endale lõunasöök kooli õpilasköögis.

Kohtumisest tegi kokkuvõtte õpetaja Ave Vitsut:

Erasmus + projekt on suurepärane võimalus tutvuda partnerkoolide töökorraldusega ja osalevate riikide kultuuriga. Tänavuse projekti teemad on ülemaailmse tähtsusega, puudutades jätkusuutlikku arengut ja keskkonna

säästmist inimtekkelisest prügikoormusest. Võimalus suhelda teiste riikide õpilastega pakub loomuliku keskkonna keeleoskuste ja tolerantsi arendamiseks meie õpilastele.

Norra inimesed on toimekad, rahulikud ja kahe jalaga maapeal. Nende eluviis fjordide ääres on segu traditsioonilisest sõltuvusest looduskeskkonnast ja ülimalt tänapäevase töökultuuri, vahendite ja võimaluste kasutamisest. Kes tööd teeb, elab hästi. Kogu linn koosneb väikemajadest, mille esimesed poolkorrused kasvavad välja kaljudest. Aiataimede liigid, näiteks rododendronid, andsid tunnistust, et kliima on pehmem, kui meil. Õnneks ei ole aga meil vaja hirmu tunda varingute ja rusuvoolude ees ning mägijõed ei ohusta meie majapidamisi. Norras on iga horisontaalsem platsike mäejalamil asustatud kena väikse maamajapidamisega. Majade pisiruudulised aknad pole ainult stiili ilu pärast, vaid sellistena peavad nad vastu karmidele tuultele.

Suurepärane näide ettevõtlusest oli perefirma hotell Alexandra Loenis ning selle naabruses üle 1000-meetrisele mäele viiv ettevõtete ja omavalitsuse koostöös valminud köisraudtee (skylift). Vagonette kasutatakse kogu vajaliku kauba veoks mäele, liikumisel on arvestatud energiatõhusust, pendli-efekti.

Kustumatu mulje jätsid öised bussisõidud kaljude ja vee vahel kulgevatel käänulistel teedel. Kurvid Eestis Haanja ja Rõuge vahelisel teel on Norra fjordiäärte kõrval poisikesed.

Kõik Norra lapsed olevat väiksena ristitud ja täiskasvanuks saades leeritatud; ilus, kui sellesse suhtutakse kui loomulikku kultuuri osasse, mis pakub elus moraalset tuge. Kirikuga oli seotud ka taaskasutusorganisatsioon, mille müügipunkti tegevusega tuttavaks saime. Nende kogumis- ja turustuskett töötab vabatahtlike abil; eriti tore, kui seal saavad suhtlemise ja tegutsemise abil elurõõmu säilitada pensionärid. Meiega suhelnud vanahärra oli pensionil õpetaja. Kirikus toimus pühapäeval muusikaline suursündmus, esitati muusikali kohaliku kooli õpilaste poolt.

Stryni koolimaja oli ajalooga hoone, mille seljataga kõrgus aukartustäratav mägi ja kostis kevadise suurvee kohinat. Rohkelt loodusmaale seintel andis märku, millest lugu peetakse. Kooli mööbel ja varustus olid asjakohased, kuid mitte luksuslikud. Õpilaste seas leidus erineva kultuuritausta ja ilmselt erineva kasvatusega noori. Ka nende puberteet ei möödu probleemideta. Hea mulje jättis juhendavate õpetajate asjalik tegutsemine ja heatahtlik avatud suhtlemine projektis osalejatega. Viimase päeva aktiivsed tegevused koolis, kus õmmeldi taaskasutusriietest kotte ning valmistati köögis ise rikkalik lõunasöök olid kindlasti osalejatele kasuks praktilise elukogemuse võtmes.

Kohtumise materjalidega võib tutvuda:

https://twinspace.etwinning.net/75841/materials/images

 

Neljanda projektikohtumise (LTTA 4 ) teema on: How we can reduce food waste? (Kuidas vähendada toidu raiskamist?) Toimumise koht: Norra, Stryn, 23.27. september 2019

Selle kohtumise töötubades keskendusid õpilased toidu realiseerimisaja pisut ületanud toidu kasutamisele oma retseptides. Kõik osalejad jagunesid väiksematesse rühmadesse ja püüdsid poodidest leida realiseerimisaja pisut ületanud toiduaineid, et siis nendest valmistada kooli õppeköögis leida retsept ja kasutada neid toiduaineid lõuna valmistamisel. Üheskoos kuulati ka loengut, kuidas toidu raiskamist vähendada.

Kohtumise kohta leiab lisa:

https://internosweb.wordpress.com/2019/10/21/muudame-maailma/

https://twinspace.etwinning.net/75841/materials/images

 

Viienda projektikohtumise (LTTA 5) teema on : Recycling in general

Toimumise koht: Saksamaa, Neukirchen-Vlyn, 25.-29. November 2019

Projekti kohtumisel keskenduti prügi sorteerimisele, koos külastati Euroopa suurimat prügisorteerimistehast Lünenis Remondis Lippewerk, kus õpilastele tutvustati erinevate jäätmete ümbertöötlemise lõpp-produkte, eriti keskenduti plastmassist jäätmete taaskasutamisele. Koos vaadati dokumentaalfilmi „The Plastic Ocean“, mille järel toimus vestlus-arutelu. Seejärel tehti üheskoos väikestest rühmades kodudest toodud plastmassist prügijääkidest temaatilisi skulptuure.

Kohtumise kohta loe lisa:

https://internosweb.wordpress.com/2019/12/17/936/

 

 

 

 

 

Erasmus+ KA2 koolidevahelises strateegilise koostöö projekt:

Recycling our world - Creating awareness for a sustainable Lifestyle in young Europeans. (Taaskasutamine meie maailmas – noores eurooplases teadlikkuse tõstmine  jätkusuutlikku elustiili kohta)

Projekt algab 9/1/2018 ja lõpeb 8/31/2020. Projekti koordineerib Norra.

Tegemist on kaheaastase rahvusvahelise Erasmus+ projektiga , mille teemaks on taaskasutamine tänapäeva maailmas ja jätkusuutlik elustiil ning noorte eurooplaste teadlikkuse tõstmine. Projektis osalevad lisaks Viljandi Gümnaasiumile veel üks kool Norrast, Stryn ungdomsskule Stryni linnast ja üks kool Saksamaalt Neukirchen-Vlynist, Julius-Stursberg-Gymnasium. Enne igat kohtumist  toimuvad ettevalmistused projekti kohtumisteks, töötubade ning esitluste jaoks materjalide otsimine ja ettevalmistamine. Projekti jooksul toimuvad kuus kohtumist (Learning/Teaching/Training Activit, kus igal õpilasel, kes osaleb projekti tegevustes ning majutab ühte õpilast, on võimalus külastada vastavalt kas Saksa või Norra projektikooli. Projekti keeleks on inglise keel , mis annab igale osalejale suurepärase võimaluse praktiseerida võõrkeeli, kasutada ning laiendada oma teadmisi, õppida nägema seoseid, laiendada oma silmaringi ning leida uusi sõpru.

Projekti eesmärkideks on rahvusvaheline koostöö erinevate riikide õpilaste vahel, säästliku ja jätkusuutliku elustiiliga tutvumine ja teadlikkuse tõstmine ning selle tutvustamine kaasõpilastele, võõrkeelne suhtlemine ning antud teemal sõnavara laiendamine, silmaringi laiendamine, suhtluspädevuse arendamine ning võõrkeelse esinemisoskuse harjutamine.

Esimese projektikohtumise (LTTA 1) teema on: Different faces of plastic (Plastiku erinevad vormid) Toimumise koht: Eesti, Viljandi 20.-24.november, 2018

Sellel kohtumisel valmistasid kõik projektis osalevad õpilased  töötubades ette inglisekeelse etenduse plastiku mõjust keskkonnale, millega osaleti Viljandi Gümnaasiumi poolt algatatud üleriigilises Teadusteatrite festivalil. Lisaks toimus külastus tehasesse PlastRex, NEULAR, kus oli võimalus tutvuda plastiku ümbertöötlemise kaasaegsete võimalustega. Samuti võtsid õpilased Viljandi järvest veeproovi veendumaks, kas vees on plastiku jäätmeid ja millised need on. Pärast veeproovi võtmist toimus vestlus-arutelu grupis, mille jooksul püüdsid õpilased  leida võimalikke käitumisharjumuste muutmise viise, et vähendada plastiku liigset tarbimist. Kõik osalejad külastasid AHHAA keskust Tartus, kus vaadati inglisekeelset teadusteatri etendust „Põlemise keemiat“ . Kohtumise materjalidega saab tutvuda https://twinspace.etwinning.net/75841/materials/images

 

Teise projektikohtumise (LTTA 2) teema on: Sorting recyclable rubbish according to their source material. (Taaskasutatava prügi sorteerimine). Toimumise koht: Saksamaa, Neukirchen-Vlyn, 11.-15. veebruar 2019

Toimusid erinevad töötoad, kus vaadati dokumentaalfilmi elektroonilise prügi sorteerimisest, mille järel toimus rühmas arutelu, kuidas on elektroonilise  prügi sorteerimisega Norras, Eestis ja Saksamaaal. Seejärel toimus töö rühmades, tehti posterid ja esitleti neid hiljem kogu projektikohtumises osalevatele noortele. Koos külastati ka Euroopa suurimat prügi sorteerimistehast Lünenis Remondis Lippewerk, kus toimus ekskursioon, millele järgnes inglisekeelne esitlus elektroonilise prügi töötlemise kohta Remondis. Samuti külastati prügikäitlusjaama Abfallentsorgungszentrum (AEZ) Asdonkshof (a waste disposal center), kus prügi töötlemise tulemusena toodetakse elektrienergiat.

Kohtumise materjalidega saab tutvuda

https://twinspace.etwinning.net/75841/materials/images

https://internosweb.wordpress.com/2019/03/10/erasmus-projektiga-saksamaal/

 

Kolmanda projektikohtumise(LTTA 3) teema on: Recycling/redesign (Taaskasutamine/ ümberdisainimine) Toimumise koht: Norra, Stryn, 28.03-01.04.2019.

Kohtumise töötubades külastati taaskasutuskeskust, kus õpilased kuulasid ettekannet, kuidas taaskasutuskeskus igapäevaselt töötab. Õpilased valmistasid (õmblesid) ja kujundasid kodust kaasa võetud vanadest riideesemetest endale tarviliku riidest koti. Koos tehti ka endale lõunasöök kooli õpilasköögis.

Kohtumisest tegi kokkuvõtte õpetaja Ave Vitsut:

Erasmus + projekt on suurepärane võimalus tutvuda partnerkoolide töökorraldusega ja osalevate riikide kultuuriga. Tänavuse projekti teemad on ülemaailmse tähtsusega, puudutades jätkusuutlikku arengut ja keskkonna

säästmist inimtekkelisest prügikoormusest. Võimalus suhelda teiste riikide õpilastega pakub loomuliku keskkonna keeleoskuste ja tolerantsi arendamiseks meie õpilastele.

Norra inimesed on toimekad, rahulikud ja kahe jalaga maapeal. Nende eluviis fjordide ääres on segu traditsioonilisest sõltuvusest looduskeskkonnast ja ülimalt tänapäevase töökultuuri, vahendite ja võimaluste kasutamisest. Kes tööd teeb, elab hästi. Kogu linn koosneb väikemajadest, mille esimesed poolkorrused kasvavad välja kaljudest. Aiataimede liigid, näiteks rododendronid, andsid tunnistust, et kliima on pehmem, kui meil. Õnneks ei ole aga meil vaja hirmu tunda varingute ja rusuvoolude ees ning mägijõed ei ohusta meie majapidamisi. Norras on iga horisontaalsem platsike mäejalamil asustatud kena väikse maamajapidamisega. Majade pisiruudulised aknad pole ainult stiili ilu pärast, vaid sellistena peavad nad vastu karmidele tuultele.

Suurepärane näide ettevõtlusest oli perefirma hotell Alexandra Loenis ning selle naabruses üle 1000-meetrisele mäele viiv ettevõtete ja omavalitsuse koostöös valminud köisraudtee (skylift). Vagonette kasutatakse kogu vajaliku kauba veoks mäele, liikumisel on arvestatud energiatõhusust, pendli-efekti.

Kustumatu mulje jätsid öised bussisõidud kaljude ja vee vahel kulgevatel käänulistel teedel. Kurvid Eestis Haanja ja Rõuge vahelisel teel on Norra fjordiäärte kõrval poisikesed.

Kõik Norra lapsed olevat väiksena ristitud ja täiskasvanuks saades leeritatud; ilus, kui sellesse suhtutakse kui loomulikku kultuuri osasse, mis pakub elus moraalset tuge. Kirikuga oli seotud ka taaskasutusorganisatsioon, mille müügipunkti tegevusega tuttavaks saime. Nende kogumis- ja turustuskett töötab vabatahtlike abil; eriti tore, kui seal saavad suhtlemise ja tegutsemise abil elurõõmu säilitada pensionärid. Meiega suhelnud vanahärra oli pensionil õpetaja. Kirikus toimus pühapäeval muusikaline suursündmus, esitati muusikali kohaliku kooli õpilaste poolt.

Stryni koolimaja oli ajalooga hoone, mille seljataga kõrgus aukartustäratav mägi ja kostis kevadise suurvee kohinat. Rohkelt loodusmaale seintel andis märku, millest lugu peetakse. Kooli mööbel ja varustus olid asjakohased, kuid mitte luksuslikud. Õpilaste seas leidus erineva kultuuritausta ja ilmselt erineva kasvatusega noori. Ka nende puberteet ei möödu probleemideta. Hea mulje jättis juhendavate õpetajate asjalik tegutsemine ja heatahtlik avatud suhtlemine projektis osalejatega. Viimase päeva aktiivsed tegevused koolis, kus õmmeldi taaskasutusriietest kotte ning valmistati köögis ise rikkalik lõunasöök olid kindlasti osalejatele kasuks praktilise elukogemuse võtmes.

Kohtumise materjalidega võib tutvuda:

https://twinspace.etwinning.net/75841/materials/images

 

Neljanda projektikohtumise (LTTA 4 ) teema on: How we can reduce food waste? (Kuidas vähendada toidu raiskamist?) Toimumise koht: Norra, Stryn, 23.27. september 2019

Selle kohtumise töötubades keskendusid õpilased toidu realiseerimisaja pisut ületanud toidu kasutamisele oma retseptides. Kõik osalejad jagunesid väiksematesse rühmadesse ja püüdsid poodidest leida realiseerimisaja pisut ületanud toiduaineid, et siis nendest valmistada kooli õppeköögis leida retsept ja kasutada neid toiduaineid lõuna valmistamisel. Üheskoos kuulati ka loengut, kuidas toidu raiskamist vähendada.

Kohtumise kohta leiab lisa:

https://internosweb.wordpress.com/2019/10/21/muudame-maailma/

https://twinspace.etwinning.net/75841/materials/images

 

Viienda projektikohtumise (LTTA 5) teema on : Recycling in general

Toimumise koht: Saksamaa, Neukirchen-Vlyn, 25.-29. November 2019

Projekti kohtumisel keskenduti prügi sorteerimisele, koos külastati Euroopa suurimat prügisorteerimistehast Lünenis Remondis Lippewerk, kus õpilastele tutvustati erinevate jäätmete ümbertöötlemise lõpp-produkte, eriti keskenduti plastmassist jäätmete taaskasutamisele. Koos vaadati dokumentaalfilmi „The Plastic Ocean“, mille järel toimus vestlus-arutelu. Seejärel tehti üheskoos väikestest rühmades kodudest toodud plastmassist prügijääkidest temaatilisi skulptuure.

Kohtumise kohta loe lisa:

https://internosweb.wordpress.com/2019/12/17/936/