Koostööpartnerid

Koostööpartneri nimi

Koostöö lühikirjeldus

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia https://www.kultuur.ut.ee/etlink opens on new page

 

Koostöökokkuleppe alusel vastastikune ruumide kasutus, õpilastel TÜVKA kursustel osalemine, projektialane koostöö, jne.

SA Viljandi Haigla http://www.vmh.ee/link opens on new page

 

Koostöökokkuleppe alusel õpilastele spetsiaalse valikkursuse läbiviimine, haigla külastused, osalemine karjääripäeval, töövarjupäeval, kohvik-kohtumised spetsialistidega, jne.

Viljandi Linnavalitsus http://www.viljandi.ee/link opens on new page

 

Koostöö projektide valdkonnas, hariduselu arendamise alal.

SA Viljandimaa Arenduskeskus https://arenduskeskus.viljandimaa.ee/link opens on new page

 

Koostöö erinevate noortele suunatud ettevõtlikkuse ja majandusalaste projektivormidega, osalemine ettevõtlusnädala üritustel jne.

Haridus - ja Noorteamet https://harno.ee/link opens on new page

 

Koolitusalane koostöö. Koolitusmaterjalide alane koostöö. Noorteprojektide konkurss, ettevõtete külastused. Tehnoloogia kaasjaastamine.

Riigi Tugiteenuste Keskus https://www.rtk.ee/link opens on new page

 

Projektide rahastamine ja aruandlus. Kooli finantsarvestus ja personaliteenused.

SA Archimedes http://haridus.archimedes.ee/link opens on new page

 

Rahvusvaheliste projektide rahastus ja järelvalve.

SA Innove https://www.innove.ee/link opens on new page

 

Projektide rahastamine ja aruandlus. Õppemetoodiline tegevus.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

 https://www.kik.ee/etlink opens on new page

 

Koostöö erinevates arendus- ja projektivaldkondades.

SA Eesti Kultuurkapital https://www.kulka.ee/link opens on new page

 

Projektide rahastamine ja aruandlus.

SA Viljandi Hariduse Arengufond http://www.haridusfond.ee/link opens on new page

 

Koostöö erinevates arendus- ja projektivaldkondades.

Eesti Noorsootöö Keskus https://entk.ee/link opens on new page

 

Koostöö erinevates arendus- ja projektivaldkondades.

VeniVidiVici http://vvvopilasvahetus.ee/link opens on new page

 

Koostöö Eesti-sisese õpilasvahetuse alal
Avaldatud 07.02.2024. Viimati muudetud 19.06.2024.