Koolielu

Konkurss vabadele töökohtadele


Konkurss eesti keele ja kirjanduse õpetaja leidmiseks

 

VILJANDI GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursi

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (kuni 1,0 kohta) vaba ametikoha täitmiseks. Tööle asumise aeg hiljemalt 1. september 2024.a. Ametikoht on tähtajaline vanemapuhkusel viibiva töötaja asendamiseks.


Kas Sina tead, mis on haarava eesti keele ja kirjanduse tunni valem? Kui tead, siis ootame just Sind Viljandisse eesti keele ja kirjanduse õpetajaks. 
Viljandi Gümnaasiumis saad töötada 10.-12. klassi õpilastega ning seda kuues erinevas õppesuunas. Meie koolis on üle 40 erineva valikkursuse ning soovi korral on ka Sinul on võimalik disainida oma kursus.  


Pakume Sulle
- kaasaegset töökeskkonda nutikate IT-lahendustega;
- tervise edendamise kulude hüvitamist koos prillitoetusega;
- võimalust osa võtta Erasmus+ õpirändest;
- stabiilset töökohta riigikoolis konkurentsivõimelise palgaga;

- võimalust kujundada uut õppekava ühes ainevaldkonnaga;
- klassijuhatamise võimalust tandemis koos teise õpetajaga.


Kui Sa oled meile sobiv kandidaat, siis
- veenad Sa noori selles, et ilukirjandus sisaldab ilu;
- on sul erialane kõrgharidus või oled valmis seda omandama;
- orienteerud edukalt haridusuuenduste radadel;
- pead lugu heast töökeskkonnast ja panustad selle loomisesse.


Kasuks tuleb
- varasem koolis töötamise kogemus;

- head enesejuhtimise oskused;
- valmidus olla tulevikus klassijuhataja (ühel klassil on 2 klassijuhatajat);
- valmisolek juhendada õpilaste uurimistöid.


Tööle kandideerimiseks palume Sul esitada
- oma CV, sh töö- või teenistuskäik;
- haridust tõendava dokumendi koopia;
- motiveeritud enesetutvustuse kirjalikult (kuni 1 A4 lk) või videona (kuni 3 minutit).


Dokumendid palume saata elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-mailile  kool@vilgym.edu.ee
Kandideerimise tähtaeg: 24.05.2024

 

 

Konkurss matemaatikaõpetaja leidmiseks

 

VILJANDI GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursi

Matemaatikaõpetaja (kuni 1,0 kohta) vaba ametikoha täitmiseks. Tööle asumise aeg hiljemalt 1. september 2024.a. Oleme valmis pakkuma ka osakoormusega tööd.


Kas Sina tead, mis on köitva matemaatikatunni valem? Kui tead, siis ootame just Sind Viljandisse matemaatikaõpetajaks.

Viljandi Gümnaasium on üks Eesti vanimaid riigigümnaasiume, mis on loodud kuni 575 õppijale. Kool alustas oma tegevust 2012. aasta septembris. Meie koolis saab õpilane õppida kuues eriilmelises õppesuunas: humanitaar- ja kunstide õppesuund, loodus- ja reaalainete õppesuund, majanduse ja ettevõtluse õppesuund, matemaatika-füüsika õppesuund, sotsiaalainete õppesuund, võõrkeelte õppesuund.

Meie kooli eesmärk on pakkuda siin õppivale noorele valikute- ja väljunditerohket haridust, mis võimaldab valida sobiva arengutee tulevikuks. Viljandi Gümnaasiumi eripäraks on perioodõpe ning tandemrühmajuhendamine.

Meil saad töötada 10.-12. klassi õpilastega. Matemaatika õppimine toimub temporühmades. Valdav enamus kooli õpilastest õpib laia matemaatika õppekava järgi, kuid osades õppesuundades on võimalus õppida kitsa matemaatika grupis.

Meie koolis on üle 40 erineva valikkursuse ning soovi korral on ka Sinul on võimalik disainida oma kursus.  


Pakume Sulle
- kaasaegset töökeskkonda nutikate IT-lahendustega;
- tervise edendamise kulude hüvitamist koos prillitoetusega;
- võimalust osa võtta Erasmus+ õpirändest;
- stabiilset töökohta riigikoolis konkurentsivõimelise palgaga;

- võimalust kujundada uut õppekava ühes ainevaldkonnaga;
- klassijuhatamise võimalust tandemis koos teise õpetajaga.

 


Kui Sa oled meile sobiv kandidaat, siis
- räägid sa ladusalt matemaatika keelt;
- on sul erialane kõrgharidus või oled valmis seda omandama;
- orienteerud edukalt haridusuuenduste radadel;
- pead lugu heast töökeskkonnast ja panustad selle loomisesse.


Kasuks tuleb
- varasem koolis töötamise kogemus;

- head enesejuhtimise oskused;
- valmidus olla tulevikus klassijuhataja (ühel klassil on 2 klassijuhatajat);
- valmisolek juhendada õpilaste uurimistöid.


Tööle kandideerimiseks palume Sul esitada
- oma CV, sh töö- või teenistuskäik;
- haridust tõendava dokumendi koopia;
- motiveeritud enesetutvustuse kirjalikult (kuni 1 A4 lk) või videona (kuni 3 minutit).


Dokumendid palume saata elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-mailile  kool@vilgym.edu.ee
Kandideerimise tähtaeg: 24.05.2024

 

 

Konkurss eesti keele ja kirjanduse õpetaja leidmiseks

 

VILJANDI GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursi

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (kuni 1,0 kohta) vaba ametikoha täitmiseks. Tööle asumise aeg hiljemalt 1. september 2024.a. Ametikoht on tähtajaline vanemapuhkusel viibiva töötaja asendamiseks.


Kas Sina tead, mis on haarava eesti keele ja kirjanduse tunni valem? Kui tead, siis ootame just Sind Viljandisse eesti keele ja kirjanduse õpetajaks. 
Viljandi Gümnaasiumis saad töötada 10.-12. klassi õpilastega ning seda kuues erinevas õppesuunas. Meie koolis on üle 40 erineva valikkursuse ning soovi korral on ka Sinul on võimalik disainida oma kursus.  


Pakume Sulle
- kaasaegset töökeskkonda nutikate IT-lahendustega;
- tervise edendamise kulude hüvitamist koos prillitoetusega;
- võimalust osa võtta Erasmus+ õpirändest;
- stabiilset töökohta riigikoolis konkurentsivõimelise palgaga;

- võimalust kujundada uut õppekava ühes ainevaldkonnaga;
- klassijuhatamise võimalust tandemis koos teise õpetajaga.


Kui Sa oled meile sobiv kandidaat, siis
- veenad Sa noori selles, et ilukirjandus sisaldab ilu;
- on sul erialane kõrgharidus või oled valmis seda omandama;
- orienteerud edukalt haridusuuenduste radadel;
- pead lugu heast töökeskkonnast ja panustad selle loomisesse.


Kasuks tuleb
- varasem koolis töötamise kogemus;

- head enesejuhtimise oskused;
- valmidus olla tulevikus klassijuhataja (ühel klassil on 2 klassijuhatajat);
- valmisolek juhendada õpilaste uurimistöid.


Tööle kandideerimiseks palume Sul esitada
- oma CV, sh töö- või teenistuskäik;
- haridust tõendava dokumendi koopia;
- motiveeritud enesetutvustuse kirjalikult (kuni 1 A4 lk) või videona (kuni 3 minutit).


Dokumendid palume saata elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-mailile  kool@vilgym.edu.ee
Kandideerimise tähtaeg: 24.05.2024

 

 

Konkurss matemaatikaõpetaja leidmiseks

 

VILJANDI GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursi

Matemaatikaõpetaja (kuni 1,0 kohta) vaba ametikoha täitmiseks. Tööle asumise aeg hiljemalt 1. september 2024.a. Oleme valmis pakkuma ka osakoormusega tööd.


Kas Sina tead, mis on köitva matemaatikatunni valem? Kui tead, siis ootame just Sind Viljandisse matemaatikaõpetajaks.

Viljandi Gümnaasium on üks Eesti vanimaid riigigümnaasiume, mis on loodud kuni 575 õppijale. Kool alustas oma tegevust 2012. aasta septembris. Meie koolis saab õpilane õppida kuues eriilmelises õppesuunas: humanitaar- ja kunstide õppesuund, loodus- ja reaalainete õppesuund, majanduse ja ettevõtluse õppesuund, matemaatika-füüsika õppesuund, sotsiaalainete õppesuund, võõrkeelte õppesuund.

Meie kooli eesmärk on pakkuda siin õppivale noorele valikute- ja väljunditerohket haridust, mis võimaldab valida sobiva arengutee tulevikuks. Viljandi Gümnaasiumi eripäraks on perioodõpe ning tandemrühmajuhendamine.

Meil saad töötada 10.-12. klassi õpilastega. Matemaatika õppimine toimub temporühmades. Valdav enamus kooli õpilastest õpib laia matemaatika õppekava järgi, kuid osades õppesuundades on võimalus õppida kitsa matemaatika grupis.

Meie koolis on üle 40 erineva valikkursuse ning soovi korral on ka Sinul on võimalik disainida oma kursus.  


Pakume Sulle
- kaasaegset töökeskkonda nutikate IT-lahendustega;
- tervise edendamise kulude hüvitamist koos prillitoetusega;
- võimalust osa võtta Erasmus+ õpirändest;
- stabiilset töökohta riigikoolis konkurentsivõimelise palgaga;

- võimalust kujundada uut õppekava ühes ainevaldkonnaga;
- klassijuhatamise võimalust tandemis koos teise õpetajaga.

 


Kui Sa oled meile sobiv kandidaat, siis
- räägid sa ladusalt matemaatika keelt;
- on sul erialane kõrgharidus või oled valmis seda omandama;
- orienteerud edukalt haridusuuenduste radadel;
- pead lugu heast töökeskkonnast ja panustad selle loomisesse.


Kasuks tuleb
- varasem koolis töötamise kogemus;

- head enesejuhtimise oskused;
- valmidus olla tulevikus klassijuhataja (ühel klassil on 2 klassijuhatajat);
- valmisolek juhendada õpilaste uurimistöid.


Tööle kandideerimiseks palume Sul esitada
- oma CV, sh töö- või teenistuskäik;
- haridust tõendava dokumendi koopia;
- motiveeritud enesetutvustuse kirjalikult (kuni 1 A4 lk) või videona (kuni 3 minutit).


Dokumendid palume saata elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-mailile  kool@vilgym.edu.ee
Kandideerimise tähtaeg: 24.05.2024