Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava

  • 05.03.2018  - 09.04.2018 - registreeri end Viljandi Gümnaasiumi kodulehel sisseastumiseksamile
  • 14. aprillil 2018 kell 10.00 - 12.00 - toimub Viljandi Gümnaasiumi 2018/2019. õ-a sisseastumiseksam, Viljandi Gümnaasiumis, Hariduse 2. Sisseastujal palume kaasa võtta isikut tõendav dokument (õpilaspilet või ID-kaart) ja vahetusjalatsid.
  • hiljemalt 03.05.2018 - sisseastumiseksami tulemused avaldatakse kooli kodulehel. Sisseastumiseksami tulemuste põhjal koostatakse sisseastujate pingerida. Kõikide sisseastujatega toimub vestlus.
  • alates 07.05.2018 - saab esitada kooli kodulehekülje kaudu avalduse kooli astumiseks.
  • 19.06. - 20.06.2018 - toimuvad vestlused. Vestluse aeg saadetakse e-posti aadressile.
  • 19.06. - 20.06.2018 - dokumentide esitamine vestluse toimumise ajal
  • hiljemalt 22. juunil 2018 - avaldatakse kooli kodulehel kooli vastu võetud õpilaste lõplikud nimekirjad.