Vastuvõtt

Info sisseastujale

Kuidas saada Viljandi Gümnaasiumi õpilaseks ehk sisseastumisest (2019/2020 õppeaasta)

Registreeri end Viljandi Gümnaasiumi kodulehel sisseastumiseksamile 04.03.2019  -  07.04.2019.

Viljandi Gümnaasiumi 2019/2020. õ-a sisseastumiseksam toimub 13. aprillil 2019 kell 10.00 - 12.00, Viljandi Gümnaasiumis, Hariduse 2. Sisseastujal palume kaasa võtta isikut tõendav dokument (õpilaspilet või ID-kaart) ja vahetusjalatsid.

Sisseastumiseksami tulemused avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 6. mail 2019.

Sisseastumiseksami tulemuste põhjal koostatakse sisseastujate pingerida. Kõikide sisseastujatega toimub vestlus.

Avalduse kooli astumiseks saab esitada kooli kodulehekülje kaudu alates 07.05.2019 kuni 09.06.2019. Vestlused toimuvad 17.06 - 18.06.2019

Sisseastumisdokumentide esitamine:

  • Sisseastumisdokumendid esitatakse vestluse toimumise päeval. Juhul, kui kõiki dokumente vestluse ajal veel ei ole, tuleb need esitada lõpetamisele järgneval tööpäeval.

Dokumendid on:

  • avaldus (eeltäidetav avaldus on kättesaadav alates 07.05.2019);
  • tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
  • põhihariduse omandamist tõendavad dokumendid (põhikooli lõputunnistuse kinnitatud ärakiri koos hinnetelehega);
  • 9. klassi tunnistuse ärakiri;
  • sisseastuja isikut tõendav dokument.

Kooli vastu võetud õpilaste lõplikud nimekirjad avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 20. juunil 2019.

Riigigümnaasiumis õppivale õpilasele on ette nähtud kompensatsioon sõidu-, toitlustus- ja majutuskulude osas.

1. Sõidukulude kompenseerimine

Sõidukulu kompenseeritakse Viljandi Gümnaasiumi õpilastele, kelle alaline elukoht ei ole Viljandi linn. Vaata täpsemalt sõidukulude hüvitamise kord

2. Koolitoidu hüvitis

Koolitoidu hüvitis Viljandi Gümnaasiumis on 1.30 eurot, mis katab koolilõuna maksumuse.

3. Elamispinna üürimisega kaasnevate kulude kompenseerimine

Kui õpilane üürib elamispinda või ühiselamukohta, kompenseeritakse vastavatest kuludest 50 eurot. Vaata täpsemalt tingimusi majutuskulude hüvitamise kord.

Võimalik on taotleda õpilaskodu kohta Viljandi Kutseõppekeskuse õpilaskodus, palun pöörduda otse õpilaskodu juhi Eha Kallase poole järgmistel kontaktidel:

e-post -  opilaskodu [at] vikk.ee, telefon - 4351034.

Kui sa oled VG õpilaseks vastu võetud, siis jälgi õppeaasta algusega seotud infot kooli kodulehelt ja tule kooli avaaktusele.

Kohtumiseni!