Vastuvõtt

Info sisseastujale

Kuidas saada Viljandi Gümnaasiumi õpilaseks ehk sisseastumisest (2018/2019 õppeaasta)

Registreeri end Viljandi Gümnaasiumi kodulehel sisseastumiseksamile 05.03.2018  - 09.04.2018.

Viljandi Gümnaasiumi 2018/2019. õ-a sisseastumiseksam toimub 14. aprillil 2018 kell 10.00 - 12.00, Viljandi Gümnaasiumis, Hariduse 2. Sisseastujal palume kaasa võtta isikut tõendav dokument (õpilaspilet või ID-kaart) ja vahetusjalatsid.

Sisseastumiseksami tulemused avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 03.05.2018.

Sisseastumiseksami tulemuste põhjal koostatakse sisseastujate pingerida. Kõikide sisseastujatega toimub vestlus.

Avalduse kooli astumiseks saab esitada kooli kodulehekülje kaudu alates 07.05.2018 kuni 11.06.2018. Vestlused toimuvad 20.06 - 21.06.2018. Vestluse aeg on nähtav infosüsteemist https://viljandi.koolikatsed.ee/

Sisseastumisdokumentide esitamine:

  • sisseastujad esitavad oma dokumendid vestluse toimumise ajal, s.o. 20.06 - 21.06.2018.

Dokumendid on:

  • avaldus (eeltäidetav avaldus on kättesaadav alates 07.05.2018);
  • tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
  • põhihariduse omandamist tõendavad dokumendid (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
  • 9. klassi tunnistus;
  • sisseastuja isikut tõendav dokument.

Kooli vastu võetud õpilaste lõplikud nimekirjad avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 22. juunil 2018.

Riigigümnaasiumis õppivale õpilasele on ette nähtud kompensatsioon sõidu-, toitlustus- ja majutuskulude osas.

1. Sõidukulude kompenseerimine

Sõidukulu kompenseeritakse Viljandi Gümnaasiumi õpilastele, kelle alaline elukoht ei ole Viljandi linn. Vaata täpsemalt sõidukulude hüvitamise kord

2. Koolitoidu hüvitis

Koolitoidu hüvitis Viljandi Gümnaasiumis on 1,24.- eurot, mis katab koolilõuna maksumuse.

3. Elamispinna üürimisega kaasnevate kulude kompenseerimine

Kui õpilane üürib elamispinda või ühiselamukohta, kompenseeritakse vastavatest kuludest 50.- eurot. Vaata täpsemalt tingimusi majutuskulude hüvitamise kord.

Võimalik on taotleda õpilaskodu kohta Viljandi Kutseõppekeskuse õpilaskodus, palun pöörduda otse õpilaskodu juhi Eha Kallase poole järgmistel kontaktidel:

e-post -  opilaskodu [at] vikk.ee, telefon - 4351034.

Kui sa oled VG õpilaseks vastu võetud, siis jälgi õppeaasta algusega seotud infot kooli kodulehelt ja tule kooli avaaktusele.

Kohtumiseni!