Oluline

Õppetöö korraldus ja Covid-19 info 22. jaanuar web


Hea koolipere!

1.- 26.03 on õppetöö korraldatud distantsõppes. Kogu õppetööd puudutav info saadetakse õpilaste Stuudiumi vahendusel.
 

Soovitame alla laadida ka Hoia äpi. Viirus pole kuhugi kadunud. Oleme tähelepanelikud ja teineteise suhtes hoolivad.

Juhul, kui te olete COVIDi viirusekandja lähikontaktne või kui te olete ise andnud positiivse viirusetesti, informeerige sellest oma rühmajuhendajat või otse kooli juhtkonda.

Juhtkonna informeerimiseks kirjutage aadressile juhanmart.salumae@vilgym.edu.ee või helistage 58559955.

Hea koolipere!

1.- 26.03 on õppetöö korraldatud distantsõppes. Kogu õppetööd puudutav info saadetakse õpilaste Stuudiumi vahendusel.
 

Soovitame alla laadida ka Hoia äpi. Viirus pole kuhugi kadunud. Oleme tähelepanelikud ja teineteise suhtes hoolivad.

Juhul, kui te olete COVIDi viirusekandja lähikontaktne või kui te olete ise andnud positiivse viirusetesti, informeerige sellest oma rühmajuhendajat või otse kooli juhtkonda.

Juhtkonna informeerimiseks kirjutage aadressile juhanmart.salumae@vilgym.edu.ee või helistage 58559955.