VG õpilasesinduse valimised

09. September 2019 - 15. September 2019

Location Kool

Kes saavad kandideerida?
Kõik Viljandi Gümnaasiumi õpilased. Õpilased saavad kandideerida individuaalselt
motivatsioonikirja alusel.
Kes valivad?
Uued õpilasesinduse liikmed valib välja eelmise aasta õpilasesindus (va Viljandi Gümnaasiumi
lõpetanud liikmed)
Valimiste periood ja nõuded
 Kandideerimine kestab üks nädal. 2019/20. õppeaastal 9. septembrist 16. septembrini
 Kandideerijad esitavad motivatsioonikirja e-postile: opilasesindus@vilgym.edu.ee
 Motivatsioonikirjas kindlasti välja tuua järgmised punktid:
*Enda lühiiseloomustus
*Mida tähendab õpilasesindus minu jaoks?
*Millist lisaväärtust annan õpilasesinduse koosseisule?
*Kuidas olen valmis panustama õpilasesinduse töösse?

Kõigile kandideerijatele antakse tagasisidet õpilasesindusse pääsemise kohta hiljemalt üks
nädal pärast kandideerimise lõpptähtaega.

Look more events
Published 11.09.2019. Last changed 11.09.2019.