Lisavastuvõtt Viljandi Gümnaasiumisse

4. juuli 2023 seisuga on kooli I aasta õpperühmades on vabanenud vähemalt 10 õppekohta. Sellega seoses korraldab Viljandi Gümnaasium vabanenud õppekohtade täitmiseks lisavastuvõtu I aasta õpperühmadesse. Lisavastuvõtul lähtutakse samadest tingimustest, mis kehtisid põhivastuvõtul. Sooritatud peavad olema sisseastumistest ja sisseastumisvestlus. Kandideerimine toimub pingerea alusel vabanenud õppekohtadele. Pingerea moodustamisel arvestatakse sisseastumistesti tulemust, hinnete keskmist ja eesti keele ning matemaatika lõpueksami tulemust.

Lisavastuvõtu etapid: -registreerumine kuni 24.07.2023

-sisseastumistestid 1.08.2023 kell 10:00

-vestlus 1.08.2023 kell 12:00 (uutele kandideerijatele)

-kutsete saatmine kooli õppima asumiseks 7.08.2023

-lõpudokumentide esitamine kuni 9.08.2023

Vajadusel saate lisainfot küsida aadressilt: kool@vilgym.edu.ee.

Info õpilastele, kes on juba osalenud põhivastuvõtul (sisseastumistest toimus 15.04.2023).

Õpilased, kes põhivastuvõtu raames on sooritanud sisseastumistesti ja -vestluse, ei pea neid uuesti sooritama. Juhul, kui lisavastuvõtul kandideeriv õpilane soovib sisseastumistesti uuesti sooritada, on tal selleks võimalus 1. augustil 2023 kell 10:00. Kehtima jääb viimasena sooritatud sisseastumistesti tulemus. Lisavastuvõtule kandideerimiseks tuleb saata sisseastumise infosüsteemi https://sisseastumine.ee/viljandi kaudu sõnum, kus tuleb teatada eelistatud õppesuunad eelistuse järjekorras (kuni 3) ja kas on soov uuesti sooritada sisseastumistestid. Sõnum tuleb saata hiljemalt 24. juuliks 2023.

Info õpilastele, kes kandideerivad esimest korda Viljandi Gümnaasiumisse.

Õpilased, kes põhivastuvõtul ei osalenud, peavad sooritama 1. augustil 2023 kell 10:00 sisseastumistestid ja sisseastumisvestluse 1. augustil 2023 alates kell 12:00. Registreerumine kuni 24. juulini 2023 e-posti aadressil: kool@vilgym.edu.ee. Registreerumisel tuleb teatada eelistatud õppesuunad eelistuse järjekorras (kuni 3), lisada manusena lõpudokumendid (lõputunnistus, lõputunnistuse hinneteleht, 9. klassi tunnistus).

Published 04.07.2023. Last changed 04.07.2023.