Võõrkeele õppesuunas saab õppida süvendatult inglise keelt. Erinevalt teistest õppesuundadest on selle õppesuuna õppijatel võimalus õppida kolme võõrkeelt. Võõrkeele suunas õppija saab õppida saksa, vene ja/või soome keelt. Valikkursusena võivad õppijad juurde valida ka neljanda keele, näiteks hispaania keele alustajate tasemel.

Viljandi Gümnaasiumil on CertiLingua akrediteering ehk meie koolil on õigus väljastada rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat õppijatele, kes on omandanud gümnaasiumi lõpuks kaks võõrkeelt B2-keele tasemel. Võõrkeele õppesuuna õppijatel on võimalik omandada B2-keele tase Inglise ja Saksa keeles. Selle oluliseks eelduseks on varasemad süvendatud saksa keele õpingud põhikooliastmes.

Õppesuunas õpitakse mitmeid suunakursusi, näiteks inglise ja ameerika kultuurilugu, maailma usundid, Euroopa valitsejate ajalugu, väliskirjandus B2 võõrkeeles jpm. Keele õppimisel peab olema valmis võõrkeelse kirjanduse lugemiseks ning võõrkeeles esinemiseks. Õpingute käigus on võimalus osaleda ainealastel võistlustel ja õpilaskonkurssidel kui ka Erasmus+ õpirändes.

KOHUSTUSLIK KURSUSTE HULK: 96 + riigikaitse kursus

MATEMAATIKAKURSUSTE MAHT: Lai matemaatika (14 kursust + riigieksami kursus) või kitsas matemaatika (10 kursust + riigieksami kursus)

ÜLEKOOLILISTE VALIKKURSUSTE MAHT: 6 kursust kitsa matemaatika õppijatel, 2 kursust laia matemaatika õppijatel

Language
Estonian
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Subject field
Õppeainete tabel: 
Õppeained (RÕK + LK)10.klassi kursused11.klassi kursused12.klassi kursused
Eesti keel
Kirjandus
B2 taseme võõrkeel
B1 taseme võõrkeel
Matemaatika
Geograafia
Bioloogia
Keemia
Füüsika
Ajalugu
Ühiskonnaõpetus
Inimeseõpetus
Muusikaõpetus
Kunstiõpetus
Kehaline kasvatus
Uurimistöö
Arvutiõpetus
Valikkursus
Kokku
Saki järjekord: 
6