KIKi projekt Viljandi Gümnaasiumi I ja II aasta õpilaste ühine looduslaagri päev mais 2016, nr 10738

19. mail 2016 toimus KIKi projekti toel Viljandi Gümnaasiumi I ja II aasta õpilastele ühine looduslaagri päev. Samal ajal, kui abituriendid kirjutasid matemaatika riigieksamit, vuras hommikul koolimaja ette 6 suurt bussi ning peaaegu kõik I ja II aasta õpilased sõitsid looduslaagritesse erinevatesse Viljandi maakonna ja lähikonna looduskeskustesse. Looduslaagri päeval käisid õpilased RMK Soomaa Looduskeskuses, Tipu Looduskoolis, Tallinna Tehnikaülikooli Särghaua Õppekeskuses, Eesti Maaülikooli Võrtsjärve Õppekeskuses, Palupõhja Looduskoolis ning Alam-Pedja looduskaitsealal. Läbiti erinevaid loodusõppeprogramme, käidi matkamas, tehti üheskoos muudki põnevat.
 
Kõik osalenud õpilased olid päevaga väga rahul. See oli oluline, et 2/3 kooli õpilastest sai ühekorraga positiivse õuesõppe kogemuse, said  uusi teadmisi ja kogemusi looduses käitumisest, samuti  tutvusid kohaliku elustiku ja selle kaitsega, inim-mõju hindamise ja looduskeskkonna jätkusuutliku säilitamise meetmetega.
 
Päeva kohta saatsid õpilased fotosid ning neid saab vaadata siin


 

KIKi projekt Viljandi noorte keskkonnalaagrite korraldamise jätkuprojekt, nr 9446

2015 sügisest 2016.a. kevadeni osalesime KIKi rahastatud projektis, mille eesmärk oli loodusteaduste populaarsuse ja atraktiivsuse tõstmine Viljandi gümnaasiumiealiste noorte seas.

Projektiperioodil toimus jätkuprojektina  2 keskkonnavaatluste ja -mõõtmistega seotud looduslaagrit – sügisel 2015 RMK Soomaa Rahvuspargis ning kevadel 2016 Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskuses. Projekti esimeses looduslaagris Soomaa Rahvuspargis toimusid noortele loengud Soomaa spetsialistidelt, keskkonnamõõtmised looduses, õppematk, loodusobjektide pildistamine, keskkonnateemalised loomingulised mängud, taimede õppekogu koostamine. Teises looduslaagris EMÜ Võrtsjärve Õppekeskuses toimusid õpilastele teadurite loengud järve ökosüsteemist; praktikumid mikroskoobiga; kalade määramine; Järvemuuseumi Kalala külastus; orienteerumine ja keskkonna uurimine järve ümbruses- GPS-mäng; loomingulised etteasted Võrtsjärve loomastikust jne.

Projektis osales 2015.a. sügisel Viljandi Gümnaasiumis õppimist alustanud I aasta loodussuuna õpperühm, kokku 30 õpilast.

Laagrites toimusid aktiivõppe (õuesõpe, keskkonnamõõtmised, õppematkad jt) meetoditel tegevused ning nende atraktiivsus ärgitas noorte järelkasvu loodussuunas õppimiseks Viljandi Gümnaasiumis.

Projekt on jätkutegevuseks 2014. aastal alustatud Viljandi Gümnaasiumi projektile "Viljandi noorte keskkonnalaagrite korraldamine".


 

KIKi projekt Viljandi Gümnaasiumi loodussuuna välipraktikum Võrtsjärvel nr 8946

7. septembril 2015 sõitis Viljandi Gümnaasiumi loodussuuna II aasta õppegrupp välipraktikumile Eesti Maaülikooli Võrtsjärve Õppekeskusesse. Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud kolme päeva jooksul õppisid noored tundma järvede ökosüsteeme ja geoloogilisi iseärasusi.
 
Laagris osales 19 noort koos õpetaja Ave Vitsutiga. Välipraktikumi jooksul tegelesid noored koos õppekeskuse teadlastega eri püügivahenditega kalapüügiga Võrtsjärvel, kalade määramise ja analüüsiga ning loengute kuulamisega,  tutvuti Järvemuuseumi väljapanekuga ning tehti laboratoorseid töid veeanalüüsidega.
 
Õpetaja Ave Vitsut ütles, et välipraktikumid on hädavajalikud koolis toimuva õppe väljundiks. „Just sellistes tegevustes saavad noored rakendada oma teadmisi, neid juurde koguda läbi praktiliste tegevuste ja saada juurde uusi kogemusi. Tõsiasi, et praktikume juhendasid Eesti Maaülikooli teadlased ja spetsialistid, andis ka noortele suurepärase võimaluse ning ka ettekujutuse, kuhu peale kooli edasi pürgida,“ mainis õpetaja Vitsut.
 
Loodusuuna õppekava on Viljandi Gümnaasiumis järjest kasvava populaarsusega õppesuund, kuhu eeloleval sügisel asus I kursusel õppima juba 33 noort üle kogu Eesti. Kokku õpib Viljandi Gümnaasiumi loodussuunas 74 õpilast, kogu koolis alustas uuel õppeaastal 525 õpilast.

 

KIKi projekt Viljandi noorte keskkonnalaagrite korraldamine 3-2_2/1012-17/2014

Keskkonnainvesteeringute Keskuse finantseerimisel oli meie koolil taas suurepärane võimalus viia ellu projekt, mille eesmärk oli kahe looduslaagri jooksul tutvustada Viljandi loodushuvilistele noortele erinevaid looduskeskkondi.

Projekt algas 2014.a. sügisel  ning selle viimased tegevused toimusid 2015.a. sügisel. Algselt 4 laagrit sisaldanud projekt sai veidi kokku tõmmatud ning kokku käisid noored kahes laagris.

Esimene laager leidis aset 2014.a. septembris 2014 Võrtsjärve ääres Rannus Eesti Maaülikooli Võrtsjärve Õppekeskuses. Laagris osalesid Viljandi Gümnaasiumi loodushuvilised noored, peamiselt loodussuunas  II ja III aasta noored.  Kokku osales laagris 41 noort, nendega olid kaasas õpetajad Hilje Nurmsalu ja Kadri Suislepp. Laagris tutvusid noored Võrtsjärve Õppekeskuse teadlaste juhendamisel järve ökoloogilise seisukorraga.

Seejärel  jagunesid noored kahte gruppi – üks grupp käis parvega järvel, et seal võtta veeanalüüse, teine grupp aga tutvus õppekeskuses järve ökosüsteemidega. Hiljem noored vahetasid oma ülesanded ning kõige lõpus analüüsisid saadud teadmisi ja kogemusi.

Projekti teine looduslaager toimus 2015.a. sügisel ning siis oli sihiks Ida-Virumaa. Seekord oli laagrisse kaasatud ka Viljandi põhikoolide noori, kokku osales laagris 41 noort. Laager oli kahepäevane ning juba pika sõidu ajal Ida-Virumaale tegid noored bussis eelnevalt ettevalmistatud ettekandeid eesootava piirkonna loodus- ja kultuuriväärtustest. Külastati Luua arboreetumi, Emumäge, Roela Käbimaja-muuseumi, Iisaku vaatetorn. Samuti tutvuti põlevkivikaevandustega. Pealelõunal külastati Narva veehoidlat ja arutleti  selle mõju üle keskkonnale.  Ööbimine toimus Sillamäe koolimajas.

Teisel päeval keskenduti  Sillamäe Sadama tegevuse ja nende keskkonnaalase kaitsetegevusega tutvumisele. Külastati ka muldmetallide tehast Molycorp Silmeti laboreid ja tootmistsehhe. Õpilased said veidi lähemalt tutvuda ka Sillamäe ohtlike jäätmete hoidlaga. Pealelõunal aja toimus väljasõit Kohtla-Järvele, kus külastati  Kohtla Kaevandusmuuseumi.

Kõigis kohtades toimusid noortel aktiivsed looduvaatlused ettevalmistatud teemadel, samuti töölehtede ja vaatluslehtede alusel.

Kokkuvõttes hindasid projektilaagrites osalenud noored projekti väga põnevaks ning õpetlikuks, sest erinevate laagrite kaudu sai tutvuda Eestimaa erinevate ökokooslustega ning uurida erinevaid keskkonnaalaseid tegevusi ja –probleeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

KIKi projekti "Avastusretke õpperada noortelt noortele" nr 4624

Keskkonnainvesteeringute Fondi toel toimus meie koolis projekt, mille eesmärgiks oli meie noorte endi koostatud õpperadade kasutamine Soomaa Rahvuspargi jaoks.

 

Projektiperiood algas eeltegevustega juba 2012. aasta sügisel, kui noored juhendajate eestvedamisel tutvusid Soomaa RP seniste võimaluste ja tingimustega. Üheskoos käidi esimeses looduslaagris, kus juba praktilise tegevuse käigus tutvuti kohapealsete radadega ja õpiti loodust paremini tundma. Vt fotoreportaazhi siit https://picasaweb.google.com/hilje01/LooduslaagerILo2021092012

 

Seejärel järgnes usin töö talvel juhendajate eestvedamisel, kui noored valisid välja endi jaoks huitavad objektid ning hakkasid nendest lähtuvalt koostama uusi õpperadasid, samuti nende kirjeldusi. Töötati nii suuremates kui väiksemates gruppides, samuti individuaalselt. Kevadel 2013 tekkis veel vajadus käia kohapeal, et saada kinnitusi, kas talvel paberil valminud õpperadade kirjeldused ka looduses täpselt vastavad. Oli ju varsti plaanis neid õpperadasid ka nooremate õpilastega koos testima minna…

 

Paraku oli 2013. a kevad selline, et Soomaa RP radadele matkama sai minna alles maikuu alguses, kui kohalik viies aastaaeg oli taandunud. Noored said oma rajad küll kohapeal üle vaadatud ja täpsustatud, kuid testimised tuli siiski lükata sügise peale, kuna suvi ja kooliaasta lõpp olid peagi käes.

 

Suvel noored siiski päris ka ei puhanud, sest sügise alguseks pidid olema õpperajad niisuguses valmiduse astmes koos kirjelduste ja seal toimuvate tegevusülesannetega, et nende alusel saaks kohe minna testima. Septembris 2013 toimuski mitu õpperaja testimismatka, kus siis meie kooli noored juhendasid Viljandi põhikoolide laste matkagruppe. Fotoreportaazh on siin https://picasaweb.google.com/112901868973763460591/SoomaaOppepaev10092013?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPvl6czsw7aMQQ&feat=directlink

 

Kui rajad olid testitud ning esimesed õppetunnid matkajuhtidena kätte saadud, hakkasid noored koos juhendajatega valmistuma projekti lõppkonverentsiks. 26. septembril 2013 toimuski suur konverents Viljandi Gümnaasiumis, kus osalesid ka teiste Viljandi linna ja maakonna külalised. Tehti projektitegevustest kokkuvõtteid, tutvustati oma õpperadasid ning kuulati keskkonna-alaseid ettekandeid. Täpsemalt saab toimuvast ülevaate siit https://picasaweb.google.com/112901868973763460591/LooduskonverentsAvastusretkedLooduses?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOPzq4uZ4eTL2AE&feat=directlink

 

Kokkuvõttes loodame, et need õpperajad võetakse Soomaa Rahvuspargis ka kasutusele ning vajadusel on meie kooli noored ikka valmis ka neid õpperadu huvilistele tutvustama.

 

Projektis osalesid peamised I-II loodussuuna õppegruppide õpilased, juhendajateks oli õpetajad Ave Vitsut, Hilje Nurmsalu, Kadri Suislepp, Janno Mäeotsa ja Vahur Pohlasalu ning projektijuht Ene Nobel.

 

Täname veel kord Keskkonnainvesteeringute Keskust, Soomaa Rahvuspargi peret ja Viljandi Gümnaasiumi, et selline tore projekt teoks sai!