Kooli hoolekogu

Viljandi Gümnaasiumi hoolekogu koosseis:

Kalle Küttis (HTM)

Ruth Opmann (HTM)

Ardo Agasild (Viljandi Linnavalitsus)

Tarmo Loodus (Viljandi Linnavolikogu)

Tiia Pukk (õpetaja)

Vahur Pohlasalu (õpetaja)

Ave Abroi (õpetaja)

Ingrid Sindi (lapsevanem)

Kaidi Braun (lapsevanem)

Kaarel Lehtsalu (Viljandimaa Arenduskeskus) - hoolekogu aseesimees

Mihkel Servinski (Statistikaamet)

Tiiu Männiste

Ülle Luisk (kooli direktor)